Hopp til hovedinnhold


Politiet var sist på plassen

Etter 12 minutter var ambulanse på plass, etter 16 minutter var brannvesen på plass og etter 25 minutter var media på plass. 30 minutter etter at brannvesenet og media hadde pakket sammen, kom politiet.

Etter 12 minutter var ambulanse på plass, etter 16 minutter var brannvesen på plass og etter 25 minutter var media på plass. 30 minutter etter at brannvesenet og media hadde pakket sammen, kom politiet.

BERERDSKAP: Politiet har slått sammen hele Nord-Rogaland og Sunnhordland til ett felles vaktdistrikt. I tillegg er hjemmevaktordningen fjernet og erstattet med patruljer på hjul.

Men i en overgangsperiode er det ingen politipatruljer om natten i de indre distriktskommunene. Skjer det noe mellom klokka 23.00 og 08.00 må politipatruljer fra Haugesund-området rykke ut til Sauda, Suldal, Vindafjord og Etne. Dette fører til lang utrykningstid, særlig til kommunene Sauda og Suldal.

Her er et eksempel:

Klokka 23.30 19. oktober blir operasjonssentralen i Haugesund varslet om at en 19 år gammel kvinne har kjørt av veien mellom Sauda og Ropeid. Etter 12 minutter var ambulanse på plass, etter 16 minutter var brannvesen på plass og etter 25 minutter var media på plass. Siden politiet ikke var kommet, sikret brannvesenet skadestedet med sperringer og vakter som dirigerte trafikken.

Den skadde bilføreren ble tatt om bord i ambulansen, fikk medisinsk behandling og ble fraktet bort. Deretter pakket brannvesenet og media sammen og forlot ulykkesstedet.

Først 30 minutter senere ankom politipatruljen stedet. Politipatruljen hadde rykket ut fra Haugesund og var på plass 66 minutter etter at ulykken skjedde.

Politiet jobber nå for å få til en løsning slik at distrikt øst også kan få på plass en politipatrulje på hjul 24 timer i døgnet. Når dette vil skje er fremdeles uvisst.

– Kan bli lang utrykningstid

– Slik det er nå er ikke situasjonen optimal. Det kan fort bli lang utrykningstid til kommunene i øst, siden vi mangler nattpatrulje, sier plasstillitsvalgt Øyvind Dybing ved Sauda lensmannskontor.

Men Dybing påpeker at det også kunne bli lang utrykningstid også tidligere gjennom reservevakt-ordningen, som nå er avviklet.

– Vi er inne i en prosess der de ansatte er med og diskuterer hvordan vi kan få til en døgnkontinuerlig drift også i region øst, opplyser Øyvind Dybing.

Politimesters ansvar

Assisterende politidirektør Vidar Refvik sier det er politimesteren som avgjør beredskapsordningen i det enkelte distrikt.

Dette er svaret på spørsmålet fra Haugesunds Avis om Politidirektoratet kvalitetssikrer eller på andre måter godkjenner beredskapsopplegg i politidistriktene.

– Finnes det normer for akseptabel utrykningstid i et politidistrikt?

– Politidistriktene er forskjellige, og utrykningstiden vil variere i forhold til oppgavemengde og type saker, svarer ass. politidirektør via sin kommunikasjonsrådgiver.

Og siden det er politimesteren som har ansvar for beredskap ut fra ressurser og oppgaver, er det heller ikke aktuelt for direktoratet å vurdere nærmere Nytt Operativt Konsept (NOK).

Les hele saken i Haugesunds Avis