Hopp til hovedinnhold


Pasientfiendtlig hjerneslagorganisering i Oslo og Bergen

La oss gjøre et tankeeksperiment: I Oslo og Bergen setter vi hjerneslagpasientenes interesser først – og etablerer ett Oslo Slagsenter og ett Bergen Slagsenter, skriver Tommy Skar, generalsekretær i LHL Hjerneslag og Marita Lysstad Bjerke, helsefaglig rådgiver i LHL Hjerneslag i et innlegg i Dagens Medisin.

Tidligere i Ambulanseforum: Tidstyver i helseforetakene – stjeler liv og helse fra slagpasienter
Mer om saken: Hjerneslag rammer tusenvis og koster milliarder – må ha økt fokus
Les også: Første pasient i slagrevolusjonen
Siste: Langt flere slagpasienter kan reddes
I 2016 kom Helse Sør-Øst RHF (HSØ) med rapporten om akutt og subakutt behandling av hjerneslag. I rapporten foreslås det å opprette Oslo Slagsenter; «en dør inn, flere dører ut». Målet er å samle all diagnostikk og initial behandling på ett fysisk sted for å sikre at alle pasienter får lik tilgang til eksakt diagnostikk og eventuelt trombolyse (blodproppløsende middel) og/eller trombektomi (blodproppfisking) så raskt som mulig.
Tre av Oslo-sykehusene ligger i dag i nasjonalt bunnsjikt når det gjelder andelen pasienter med hjerneinfarkt (blodpropp) innlagt innen fire timer etter symptomdebut. Mens landsgjennomsnittet er 42,1 prosent, kommer Lovisenberg på 29 prosent, Diakonhjemmet på 38,1 prosent og Ullevål på 38,4 prosent, ifølge Norsk Hjerneslagregister. Også Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen ligger under landsgjennomsnittet med en andel på 39,5 prosent.
UHENSIKTSMESSIG. Både rapporten fra HSØ i 2016 og Oslo universitetssykehus (OUS) selv peker på at organiseringen er en del av forklaringen på at pasienter enten kommer sent eller for sent til optimal behandling:
«Organisering av slagbehandlingen i Oslo er i dag fragmentert. Mottak og behandling av hjerneslag utføres på tre sykehus fordelt på fire lokalisasjoner. Dette tror vi bidrar til at pasienter kommer senere til sykehus i Oslo enn i resten av landet, ved at det kan oppstå usikkerhet om hvilket sykehus som har ansvaret for pasienten», skriver OUS i brev til LHL Hjerneslag 20.12.2017.
PRINSIPPENE. I tillegg til å sette pasientens interesser først, bør man innen hjerneslag også følge et annet prinsipp: Pasienttransporten skal gå dit man har det mest avanserte behandlingstilbudet. I 2016 skrev overlege Ulrike Waje-Andreassen ved Haukeland universitetssykehus følgende i en kronikk i Aftenposten:
«I dag må akutte slagpasienter som innlegges på sykehus uten mulighet for «fisking», transporteres nok en gang med blålys til intervensjonssentrene dersom «fisking» vurderes som aktuelt, skrev Waje-Andreassen. Hun pekte på at London, for flere år siden, omorganiserte rutiner for akutt hjerneslag med blålystransport direkte til spesialiserte slagsentre, allerede før de positive resultatene om «fisking» forelå.
HANDLEKRAFTEN? Har ikke Helse Sør-Øst og Helse Vest – som har ansvaret for å legge til rette for gode behandlingsforløp i henholdsvis Oslo og Bergen – forstått hva som er utfordringen? Jo, de har både fått utfordringen dokumentert – og de har forstått den. Imidlertid har handlekraften frem til i dag ikke vært like stor som forståelsen.
Les mer om saken hos Dagens Medisin