Hopp til hovedinnhold
Frode Bremseth er for tredje gang primus motor for Samhandlingskonferansen. Foto: Tori Flaatten Halvorsen.
Frode Bremseth er for tredje gang primus motor for Samhandlingskonferansen. Foto: Tori Flaatten Halvorsen.


På dagsorden: Psykisk uhelse og samhandling

Personer i en akutt psykisk krise, kanskje blandet med rus og/eller aggresjon, skaper utfordringer i ambulansehverdagen. Det trengs å snakkes om.

Prehospital tjeneste i Stavanger har et ekstra stort fokus på prehospitalt psykisk helsearbeid. Ambulanseforum har tidligere besøkt psykiatri-ambulansen og psykiatrisk sykepleier og rådgiver Frode Bremseth. Frode er for tredje gang primus motor for «Samhandlingskonferansen – Prehospital psykisk helsearbeid» som i år gjennomføres 7. desember i Stavanger. Årets tema er: Nok kompetanse til rett tid?

Det er duket for forelesninger og debatter der operativt og administrativt helsepersonell og politi, forskere, jurister og byråkrater er deltagere og innledere. I tillegg er studenter og pårørende inviterte. 

Ny lærebok

Dette er sentrale temaer på konferansen: 

  • Hvordan klarer man på den beste måten å gjennomføre et ambulanseoppdrag for den som lider av psykisk sykdom med eller uten rus og aggresjon, med eller uten tvang? 
  • Erfaringer fra psykiatriambulanser og hva møter pasientene på en akutt psykiatrisk avdeling? 
  • Hva sier det nye rundskrivet om det ansvaret politiet og helsetjenesten har for psykisk syke? 

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.