Hopp til hovedinnhold
Psykiatriambulansen er bemannet med et ekstra personell, en psykiatrisk sykepleier – her representert med Inger Kristine Reisvold. Foto: Tori Flaatten Halvorsen.
Psykiatriambulansen er bemannet med et ekstra personell, en psykiatrisk sykepleier – her representert med Inger Kristine Reisvold. Foto: Tori Flaatten Halvorsen.


Psykiatriambulanse – til beste for pasientene og for andre ambulanser

I Bergen og i Stavanger har man satset på egne psykiatriambulanser. Selve ambulansen ser nesten helt lik ut som andre ambulanser, men innholdet er annerledes.

– Møt opp klokken 09. Da har ikke ambulansen kommet seg på veien ennå, og personalet er tilgjengelig. Vi starter besøket ditt på vaktrommet, foreslår Torill Medhus. Hun er erfaren psykiatrisk sykepleier på psykiatrisk akuttmottak på Stavanger Universitetssykehus. I turnusen har hun faste vakter på psykiatriambulansen en gang hver annen uke.

Det er et stort felles oppholdsrom for alle som jobber på pasienttransportbilene og ambulansene. Det tar ikke lang tid før samtalen rundt meg handler om bruken av de ulike ambulansene, pasienttransportbilene og drosjene. Økonomiske aspekter kommer opp. Noen lurer på det juridiske grunnlaget for at pasienttransportbilene ikke kan transportere pasienter med psykiatriske tilstander. Turer der personalet ikke lenger opplever situasjonen som noe akutt, både innenfor psykiatri og somatikk, engasjerer. En kvinne kledd i rød ambulanseuniform og med et navneskilt med «Inger» på brystet, er tydelig:

– Det er lett å glemme pasientene i hverdagen vår. Tryggheten vi gir kan være helt avgjørende for pasientene. Det å sitte alene i en drosje med et fremmed menneske kan være så vanskelig at pasienten ikke tør å være med, for eksempel ved en overføring fra et høyt behandlingsnivå til et lavere. Det er viktig at vi minner hverandre på det. Vi er viktige. 

Bruk av tvangsparagraf

Inger Kristine Reisvold er den psykiatrisk sykepleieren som i dag  jobber sammen med ambulansearbeider Marius Dimmen og Stian Voll. Marius har vakter på psykiatriambulansen innimellom vaktene på den vanlige ambulansen mens Stian jobber fast på psykiatriambulansen.  Dagens team er den vanlige bemanningen på psykiatriambulansen som er på veiene fra klokken 09 til 21 hver ukedag. To av tre oppdrag denne bilen har, handler om pasienter med psykiske problemstillinger. Det handler ofte om psykoser eller suicidalitet, kanskje blandet med en ruspåvirkning. Ni av ti turer der pasienten legges inn på akutt psykiatrisk avdeling, er pasienter som legges inn på tvangsparagraf.  Man håper at pasientene i mindre grad trenger inngripen av politi enn hvis det skulle ha vært brukt vanlig ambulanse, men det er vanskelig å få ut slik statistikk ut fra den dokumentasjonen som foreligger. Politiet er tydelige på at de er fornøyde med samarbeidet med psykiatriambulansen. 

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.