Hopp til hovedinnhold


Hva er overlege Eldens egentlige agenda?

Undertegnede kan ikke se noe annet enn urent trav av Elden. Hvor han bruker enhver anledning til å spre eder og galle om sine ledere, kollegaer, styret, brukerkontakten og ansatte i Helse Nord-Trøndelag. (HNT) Elden har en lemfeldig omgang med sannheten, og jeg mistenker at dette handler om noe helt annet enn pasientsikkerhet, skriver Arnt Myrvold i Namdalsavisa.
Bakgrunn: Ikke-fungerende lederskap truer hele bruken av 100-millioners plassen
Elden sine påstander om juks ved Sykehuset Namsos er tilbakevist tidligere, det er også Elden sin påstand om at tidligere direktør Flaat har forfordelt Sykehuset Levanger. Jeg er meget forundret over at ikke kollegaer og ansatte ved sykehusene, har vært ute og dementert Elden sine ukorrekte påstander. De må sitte med en ubehagelig følelse, når de leser overlegen sine fantasifulle innlegg.
Jeg skal si litt om hva jeg mener Elden bevisst unnlater å skrive, samt en i bestefall kunnskapsløs fordreining av sannheten.  Elden påstår at Eiendomsavdelingen ved HNT har sent brev til luftambulansen i Trondheim, der de ber om å redusere antall landinger. Det er direkte usant da dette brevet aldri er skrevet.
Elden sier at Eilertsen har fått videreformidlet en anmodning om å møte medisinsk leder for luftambulansen i Trondheim. Direkte usant, da Eilertsen ikke har fått en slik henvendelse.
Eilertsen er leder for Elden, men er ikke ansvarlig for landingsplassen til rednings- og ambulansehelikopter, det ansvaret ligger på eiendomsavdelingen ved HNT og logistikken er det AMK Nord-Trøndelag som har ansvar for.
HNT er ikke heldig som har brann til å ta imot luftambulansen, HNT leier brannvesenet til denne jobben i henhold til krav om sikkerhet på landingsplasser tilknyttet bygg.
Landingsplassen kostet ikke 100 millioner slik Elden skriver, og HNT har opsjon på å kjøpe landingsplassen av Levanger kommune for 30 millioner. Bygget inneholder kommunal legevakt og mye av arealet i bygget er leid ut til HNT og Prehospital Klinikk, der blant annet ambulansen leier sine lokaler.
Dette er noe HNT betaler for, og ikke som Elden skriver at HNT bidrar med intet. Sykehuset Levanger blir ikke omtalt som pasientfiendtlig i luftambulansemiljøet, det er direkte løgn. Undertegnede kjenner personlig anestesilegen på luftambulansen, som spurte via mail om Sykehuset Levanger hadde en pasientfiendtlig prosedyre og det er en helt annen sak enn at Sykehuset Levanger er pasientfiendtlig.
En prosedyre som for øvrig Elden har lest og ikke hatt noen innsigelser på tidligere, en prosedyre som helt klart kan justeres hvis den er uhensiktsmessig. Levanger har ikke to ambulanser som kjører over 4.000 oppdrag, de har en dagambulanse i tilegg, som tar 1.100 av disse oppdragene.
Levanger er det området i Nord-Trøndelag som er best dekket når det gjelder ambulanseresurser, da det ofte er ambulanser fra Stjørdal, Leksvik, Steinkjer, Snåsa og Malm som også leverer til Sykehuset Levanger. I tilegg kjører det ambulanser fra Namdalen gjennom Innherred, som skal til St. Olavs.
Les hele innlegget hos Namdalsavisa