Hopp til hovedinnhold
Helseminister Bent Høie. Foto: Kjetil Ree, Wikimedia Commons


Rundskriv fra HOD etter personverndebatten: Helsepersonell kan gå inn i pasienters journal selv om de ikke lenger har pasientansvar

Helseminister Bent Høie sender nå ut et rundskriv med konkrete instrukser for personvern til landets sykehus, skriver Aftenposten.

Les rundskrivet på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider her

Siste: Datatilsynet om varsling på OUS - alvorlig, det må ryddes opp

Dagens Medisin: Massiv legeprotest mot personvernombud på OUS

Les også innlegg fra ambulansearbeider: For rigid taushetsplikt for helsepersonell

Ifølge Dagens Medisin: I skrivet står det at helsepersonell har lov til å se pasienters journal også etter undersøkelse eller behandling, for eksempel for å få avklart om tiltak som ble gjort var riktige.

Det kreves at formålet må være læringsarbeid eller kvalitetssikring, og at helsepersonellet må ha ytt helsehjelp i et «konkret handlingsforløp». Det er da ikke krav om å innhente samtykke fra pasient, ifølge Dagens Medisin (red.anm. vår uthevelse).

Aftenposten har tidligere skrevet en rekke artikler om personvernkonflikten ved Oslo universitetssykehus (OUS). Leger og forskere fortalte at personvernombudets strenge tolkning av personvernreglene aktivt hindret dem i forsvarlig medisinsk praksis.

De fortalte blant annet at de ikke hadde lov til å undersøke i pasientjournalen hvordan det hadde gått med pasienter de selv hadde behandlet, dersom de ikke lenger var behandlende lege.

Ved noen sykehus har også personvernombudet ment at det er i strid med loven at legene bruker egen mobiltelefon til å fotografere når legen trenger en second opinion for å gi rask og riktig akutthjelp.

Tilgang til journal

Nå gir Høie klar beskjed om at begge deler kan være i orden.

I instruksen presiserer han at leger og annet helsepersonell kan få tilgang til pasientens journal for at den som har behandlet pasienten kan sjekke om det de gjorde med pasienten var riktig.

– Jeg ønsker med dette at det skal bli enklere for helseansatte å ha en lik praksis over hele landet , sier Høie.

Høie ønsker at personvernombudene ved alle landets sykehus skal jobbe etter de samme retningslinjene. Han understreker at personvernombudene har en rådgivende rolle mens ledelsen er ansvarlig for beslutningene som tas ved sykehusene.

– Vi erfarer at det kan være uklarheter og ulike oppfatninger knyttet til forståelse og praktisering av reglene om taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet, sier Høie.

Les mer om saken hos Aftenposten

Les også om saken i Dagens Medisin

Tidligere i Aftenposten: 
19. desember 2018: «Dødelig personvern» av Torkel Steen
 26. desember: «Pasientsikkerhet krever ikke lovbrudd» av helseminister Bent Høie (krever innlogging)
27. desember: «Skyggeboksing mot personvernreglementet?» av Datatilsynet
1. januar 2019: «Helseministeren tilslører hva helsepersonell har lov til å søke av informasjon i pasientjournalen» av Olav Røise
3. januar: «Helseministeren bør lytte mindre til byråkratene og mer til de som faktisk leverer helsetjenestene» av Torkel Steen
 7. januar: «Bent Høie om personvern-konflikten ved OUS: – Noen har tolket reglene feil»
8. januar: «Personvern og pasientsikkerhet må balanseres» kommentar av Joachim Lund