Hopp til hovedinnhold


Økende polyfarmasi blant eldre

En stadig økende andel eldre bruker fem eller flere ulike legemidler samtidig. Polyfarmasien kan neppe unngås, men forsker mener den kan optimaliseres, ifølge Farmatid.

— Eldre bruker stadig flere legemidler samtidig, og polyfarmasi skaper mange legemiddel­relaterte problemer. Det er likevel ikke alltid riktig å redusere antall legemidler, sa Hege Kersten under Farmasidagene i november.
Kersten er forskningssjef ved Sykehuset Telemark, førsteamanuensis ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Hun brukte innlegget sitt til å drøfte kompleksiteten i vurderingene som må gjøres for å få til en vellykket behandling med legemidler hos den eldre delen av befolkningen.

Polyfarmasi øker

Polyfarmasi, definert som bruk av fem eller flere legemidler samtidig eller bruk av flere legemidler enn det er indikasjon for, er en stor utfordring ved legemiddelbehandling hos eldre. Farmakoepidemiologiske studier avdekker at en stadig økende andel av den eldre befolkningen bruker fem eller flere legemidler samtidig.
— Vi ser ofte at pasienter som bruker flere legemidler på samme tid lider av alvorlige legemiddelbivirkninger, og at bivirkningene i mange tilfeller er årsaken til en innleggelse på sykehus, fortalte hun.
I tillegg viser studier at en sykehusinnleggelse i seg selv er en risikofaktor for økt bruk av legemidler. Kersten viste til forskning som dokumenterer at legemiddelforskrivningen til personer over 70 år som ble lagt inn på en akuttmedisinsk avdeling økte fra 6 til 9,3 legemidler i snitt.

Legemiddelrelaterte problemer

Ved bruk av flere legemidler samtidig, oppstår ofte legemiddelrelaterte problemer (LRP), definert som en hendelse som reelt eller potensielt interfererer med ønsket helseeffekt.
— Antall LRP øker tilnærmet lineært med antall legemidler som brukes samtidig, understreket Kersten.
Hun trakk frem studier som dokumenterer at de som tar fem legemidler samtidig, har 50 prosent sannsynlighet for å ha minst én ­interaksjon. Sannsynligheten øker med tolv prosent for hvert nye legemiddel som legges til behandlingen.
Les mer om saken hos Farmatid