Hopp til hovedinnhold


Ny veiledning vil fylle veiene med ambulanser

En dansk lege er oppgitt etter at helsemyndighetene har sendt ut det han mener er en utopisk veiledning om behandling av pasienter med akutte atypiske brystsmerter.

En dansk lege er oppgitt etter at helsemyndighetene har sendt ut det han mener er en utopisk veiledning om behandling av pasienter med akutte atypiske brystsmerter, skriver Dagens Medicin.

Helsemyndighetene har ønsket å sette økt fokus på akutt koronart syndrom (aks) blant annet hos kvinner og diabetekere.

Veiledningen kommer fra landets øverste helsemyndighet og hjemler i autorisasjonloven. Dermed vil den få skjerpet innflytelse på avgjørelser i pasientklagenemnder og og rettslige instanser. Men den vil også påvirke det daglige arbeidet i allmenn praksis, legevakten og hjerteavdelingene, skriver Jens Bielefeldt.

Imidlertid er veiledningen for unyansert til bruk i den daglige virkelighet. Det anføres at pasienter med typiske, atypiske eller ingen smerter med kun ett av følgende symptomer bør innlegges umiddelbart; det vil si akutt med utrykning (prio 1) og uten forutgående konsultasjon.

De nevnte atypiske smerter er ubehag, trykk eller ukarakteristiske smerter i brystet eller skuldrene.

De nevnte allmenne symptomene som alene – altså også uten typiske eller atypiske smerter – skal foranledige en akutt innleggelse på mistanke om aks, er bl.a. kvalme, oppkast, svetteutbrudd, svimmelhet, bevissthetssvekkelse eller blekhet, hvor bare et av symptomene trenger å være til stede.

Vi skal være særlig oppmerksomme på pasienter med disponerende faktorer til hjertesykdom, på kvinner og på diabetikere – ok.– og ekstra opmerksomme på pasienter med kjent åreforkalkning – ok. – men også være oppmerksomme på pasienter som ikke tidligere er utredet for hjertesykdom (så da er det vel heller ikke så mange flere å være særlig oppmerksomme på).

Et typisk eksempel kan være den unge mannen, som ringer mandag morgen etter å ha vært på byen. Han har nå smerter øverst i magen/eller i brystregionen og klager over kvalme, oppkast, svetteutbrudd og blekhet, og jeg skal jo være spesielt oppmerksom på muligheten for aks, idet han ikke tidligere er utredet for hjertesykdom. Ifølge sunn fornuft skal han ha en konsultasjonstid til vurdering samme dag, men ifølge veiledningen fra helsemyndighetene skal han innlegges akutt med utrykning.

Jeg er frustrert og sint over å skulle velge mellem enten å følge allminnelig sunn fornuft og et omhyggelig legeskjønn eller å etterleve en virkelighetsfjern og defensiv skrivebordsveiledning.

Les mer om saken i danske Dagens Medicin