Hopp til hovedinnhold
Hjerte. Illustrasjonsfoto: Thinkstock
Hjerte. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Ny studie: Raskere infarktavklaring på legevakt kan spare helsevesenet for millionbeløp

Lavrisikopasienter med akutte brystsmerter kan avklares 19 timer raskere på legevakt enn på sykehus, med en ny metode validert av norske forskere.

Mer enn åtte av ti kan trolig unngå en sykehusinnleggelse, og besparelsene på landsbasis kan potensielt bli på over 80 millioner kroner i året. Dette kommer frem i et nytt studie omtalt i tidsskriftet Den norske legeforening.

– Forutsetningen for å kunne ta i bruk 1-times algoritmen på legevakt, er kort avstand til analyse på sykehus, og at pasientene kan vente på legevakten i påvente av prøvesvar, sier legevaktlege og forsker Tonje R. Johannessen.

Det er mange ulike årsaker til akutte brystsmerter, hvor et fåtall skyldes akutt hjerteinfarkt. Likevel er det vanskelig å utelukke akutt hjerteinfarkt utenfor sykehus.

Det betyr at mange må innlegges på sykehus for infarktavklaring med troponiner, som er en markør i blod for hjertemuskelskade og for blant annet hjerteinfarkt.

Som regel kreves minst to målinger tatt med noen timers mellomrom for å kunne avklare infarkt.

Norske forskere var de første i verden til å vise at høysensitiv troponinmåling på legevakt, tatt med kun én times mellomrom, var like trygg og pålitelig som flere målinger over et lengre tidsrom.

Nå har forskerne beregnet kostnadene for denne prosedyren målt hos lavrisikopasienter på legevakt og har sammenlignet med vanlig troponinavklaring av lavrisikopasienter på sykehus.

  • pasientene avklares gjennomsnittlig 18,9 timer raskere på legevakt enn på sykehus
  • i gjennomsnitt er innsparingen på cirka 18.000 kroner per pasient som avklares på legevakt sammenlignet med avklaring på sykehus
  • på landsbasis kunne 86,8 prosent av legevaktpasientene ha unngått en sykehusinnleggelse.

18.000 kroner spart per pasient

Den gjennomsnittlige innsparingen er på cirka 18.000 kroner per pasient på legevakt sammenlignet med sykehus.

Kostnadsberegningen inkluderer personalkostnader/lønn, laboratorieundersøkelser, ambulansetransport og liggetid på legevakt/sykehus. Kostnadene på sykehus er beregnet ut ifra DRG-refusjon.

– Så vidt vi vet, har ingen så langt undersøkt de mulige kostnadsbesparelsene for helsevesenet ved å avklare disse pasientene med troponinalgoritmen på legevakt fremfor på sykehus, sier Johannessen til nettstedet. 

I studien konkluderer hun og kollegene med at det vil være kostnadseffektivt dersom denne troponinmetoden tas i bruk på legevakter. Nasjonalt kan det være snakk om store besparelser, mener de.   

– Bare for Oslo, som allerede bruker troponin, utgjør dette 25 millioner kroner årlig.