Hopp til hovedinnhold
Inne i dansk ambulanse. Foto: Michael Bo Rasmussen / Baghuset
Inne i dansk ambulanse. Foto: Michael Bo Rasmussen / Baghuset


Ny studie på danske ambulansearbeidere: over halvparten opplever høyt stress

Over halvparten av danske ambulansearbeidere rapporterer at jobben går utover deres psykiske helse.

Mer enn åtte av ti av dem har vurdert å bytte yrke - og mer enn sju av ti forteller om et økende press til å ta på seg ekstravakter som påvirker deres familieliv.

Dette viser en ny studie fra Reddernes Fagforening, omtalt i danske Randers Netavis.

Søvnløshet, irritabilitet, mangel på empati, hjertebank og følelse av for lite tid til familien er enkelte symptomer på stress som hele ni av ti ambulansearbeidere i Danmark opplever på grunn av jobben.

Det viser en ny undersøkelse fra Reddernes Fagforening blant 717 av Danmarks 3500 ambulansearbeidere.

Åtte av ti vurderer å forlate yrket, seks av ti mener at jobben går utover deres psykiske velvære. Sju av ti rapporterer at jobben går utover familielivet. Og åtte av ti rapporterer at det er arbeidspresset og den daglige driften som er den største belastningen.

Det er dypt bekymringsfullt, sier Reddernes Fagforening, som dessverre ikke er overrasket. De frykter at det økende arbeidspresset til slutt vil gå ut over pasientene.

– Vi har lenge kjent på et økende arbeidspress. Vi kjører flere og flere turer hver vakt. Vi får flere vakter i turnusen.

Noen er til og med tvunget til å ta på seg ekstravakter, og nå er vi der at vi hører om at arbeidspresset til slutt kan gå utover pasientene våre, sier Kim Volder Hammerhøj, som er formann i Reddernes Fagforening og selv er ambulansepersonell og kjører ambulanse fulltid.

"Taxiturer" belaster systemet

Han påpeker at ambulansearbeiderne kjører for mange drosjeturer, altså pasienter som ikke trenger medisinsk behandling, noe som belaster systemet. Så det kan risikere å ikke være tilgjengelige ressurser til de akutt syke pasientene.

– Vi opplever altfor mange som slutter i jobben fordi de har fått nok av de dårlige arbeidsforholdene. Det belaster systemet enda mer. Arbeidsgivere må gjøre noe hvis situasjonen skal bli bedre, sier Kim Volder Hammershøj.

Spesielt sårbar gruppe

Bo Netterstrøm er lege, seniorforsker og ekspert på stress og kjenner arbeidsforholdene til ambulansearbeiderne. Han mener de er en spesielt sårbar gruppe.

Dette er fordi de ser mange traumatiske hendelser på oppdrag gjennom jobben. Samtidig er arbeidspresset for dem stort. Dermed risikerer ambulansearbeiderne å utvikle stress.

– Ambulansearbeiderne ser ofte traumatiske hendelser gjennom jobben. Det kan være lemlestede mennesker, mennesker som dør i bilulykker, eller mennesker som er utsatt for vold.

Dermed er de en sårbar gruppe. De bør tilbys profesjonelt hjelp fra arbeidsplassen etter traumatiske hendelser, sier han.

Men det er ikke bare de traumatiske hendelsene som påvirker redderne.

Han påpeker at det er like viktig at arbeidsplassen sørger for å organisere seg på en måte slik at ambulansearbeiderne ikke blir ytterligere belastet av f.eks. stort arbeidspress.

– Ambulansearbeidere har en høy terskel for hva de kan tåle av traumatiske hendelser. De er opplært til det. Men det er ingen tvil om at det er viktig at arbeidsplassen sørger for at rammene er i orden og ikke øker presset.

Det handler om å være god til å planlegge, prioritere og strukturere arbeidet, slik at f.eks. reduserer arbeidspresset som hviler på dem, sier Bo Netterstrøm.