Hopp til hovedinnhold
Dansk ambulanse. Illustrasjonsfoto: Alf van Beem, Wikimedia
Dansk ambulanse. Illustrasjonsfoto: Alf van Beem, Wikimedia Commons


Nytt dansk prosjekt skal forebygge psykiske belastninger i ambulansetjenesten

Formålet med det nye prosjektet er å bidra til forebygge akutte psykiske kriser blant ambulansepersonell som følge av belastende hendelser i arbeidshverdagen.

Det er den danske nettsiden Beredskabsinfo som skriver om det nye samarbeidsprosjektet, "Du står ikke alene", eller DUSA.

Ambulance Syd i Danmark har nylig inngått et samarbeidprosjekt med Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik ved Odense Universitetshospital hvor de skal se på hvordan de kan forebygge akutte psykiske kriser blant ambulansepersonell - og hvordan man best kan håndteres når de oppstår.

Et todelt prosjekt

Prosjektet består av to deler:

En utviklende del, hvor klinikken skal hjelpe til med å utvikle, etablere og evaluere nye forebyggende tiltak i Ambulance Syd.

Den andre delen er en forskningsdel, hvor de skal undersøke sammenhenger mellom belastende hendelser i arbeidshverdagen og utvikling av akutte psykiske kriser, samt hvordan ulike tiltak virker inn på dette.

I tillegg til å være et forskningsprosjekt kommer prosjektet også til å utvikle konkrete tiltak, som Ambulance Syd kan implementere direkte. De første tiltakene håper Ambulance Syd å kunne implementere allerede i løpet av 2021.

Kommer ambulansefaget til gode

Målsetningen med forskningsprosjektet er at resultatene skal være med på å utvikle prosedyrer og tiltak som er basert på forskningsdata, styrke faget og gi et kompetanseløft i ambulansetjenesten.

Prosjektet kommer til å strekke seg over 4-5 år, hvor effekten av tiltakene vil bli vurdert fortløpende og implementeres deretter.