Hopp til hovedinnhold
Lars Olav Fjose. Foto: Live Oftedahl
Lars Olav Fjose, overlege Sykehuset Innlandet. Foto: Live Oftedahl


#16 Slik gir du ketalar for å unngå bivirkninger

– Ketalar er et gammelt narkosemiddel som gir smertelindrende effekt i mindre doser, og ingen respirajonsdepresjon i de dosene vi gir. Erfaringen er at det gir rask og god smertelindring, sier Lars Olav Fjose i dagens episode av podkasten Du puster for fort. 

Fjose oppfordrer til å titrere ketalar sakte: Da er det mye mindre risiko for bivirkninger som psykisk ubehag og hallusinasjoner.

Fjose er overlege, luftambulanselege og medisinsk rådgiver for ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet.

Han forteller til Ole Kristian Andreassen, som står bak podkastserien Du puster for fort, at de har brukt ketalar i hele ti år i Innlandets ambulansetjeneste, og har kartlagt bruken nøye.

– Ambulansearbeiderne er fornøyde, og en veldig stor andel oppgir at de ville gitt det en gang til i en tilsvarende situasjon.

Ole Kristian lurer på hvordan ketalar faktisk virker. Når gir ambulansepersonellet i Innlandet ketalar, og når gir de det ikke? Finnes det noen motgift mot overdosering?

Og hva er førstevalget om hundre anestesileger skulle velge seg et smertelindrende medikament? Fjose er ikke i tvil ... 

I forrige episode snakket Lars Olav Fjose om optimal smertelindring prehospitalt - og at morfin virker for sakte. 

I denne episoden diskuteres også Midazolam og ikke minst anestesigassen Methoxyflurane, som de planlegger å prøve ut ved Sykehuset Innlandets ambulansetjeneste etter hvert.

Fjose mener at det ideelle ville vært om ambulansearbeidere utdannes til et nivå hvor de kan gi pasientene optimal smertebehandling. I dag er det forbeholdt trinn 3-personell i Sykehuset Innlandet.

Han er heller ikke i tvil om at mulighetene for å gi optimal smertebehandling burde vært likere prehospitalt i Norge.

Vil du høre mer?