Hopp til hovedinnhold
Lars Olav Fjose demonstrerer intranasal fentanyl. Foto: Ole Kristian Andreassen
Lars Olav Fjose demonstrerer intranasal fentanyl. Foto: Ole Kristian Andreassen


#15 Optimal smertelindring prehospitalt - morfin virker for sakte

– Rapporter og forskning viser at vi ikke er gode nok til å smertelindre både prehospitalt og inhospitalt. Vi har en forpliktelse til å gjøre en endring her, synes jeg. 

– Vi har gode medisiner, men bruker de ikke. Det sier Lars Olav Fjose, overlege, luftambulanselege og medisinsk rådgiver for ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet til Ole Kristian Andreassen i podkast-serien Du puster fort.

I fjor var Fjose på Ambulanseforum sin konferanse og snakket om optimal smertelindring, og de tiltakene de har gjort i Sykehuset Innlandet (SI) for å gi pasientene et bedre tilbud.

Ole Kristian tok turen til Gjøvik for å høre mer.

Innlandets ambulansetjeneste har innført ketalar iv. for ti år siden, og etter hvert intranasal fentanyl til både voksne og barn for trinn 3-personell. De har hatt veldig gode resultater med dette, og paramedicene som bruker disse medikamentene er veldig fornøyde. 

– Morfin er et eldre medikament med lang og god tradisjon, men det har kommet preparater som er bedre. Morfin virker for sakte.

Pasienten bør få smertelindring før man laster inn pasienten og drar inn til sykehuset.

– Det bør være et mål å smertelindre selv ved korte transporttider. Det er bedre for pasienten og hele behandlingskjeden. De pasientene som er godt smertelindret går raskere gjennom mottak, røntgen og på sengepost.

Ketalar og fentanyl har smertelindrende effekt i mindre doser, og gir mindre respirasjonsdepresjon enn morfin.

– Langt flere pasienter har smerter enn vi tror.

Hør mer om smerteskåring, hva dårlig smertelindring kan føre til, hvordan ketalar og fentanyl virker, dosering, teknikk, om de har opplevd komplikasjoner i Sykehuset Innlandet og hva som er Fjoses førstevalg når det gjelder prehospital smertelindring.

Vil du høre mer?