Hopp til hovedinnhold
Fra en overdose i Oslo i 2010. Foto: Live Oftedahl
Fra en overdose i Oslo i 2010. Foto: Live Oftedahl


#17 Dropp iv. på pasienten med opioidoverdose!

– Ventilasjon er viktigere enn motgift. Det er ingen som dør av naloksonmangel. De dør av mangel på oksygen i blodet, sier Arne Skulberg, anestesilege på Ullevål som forsker på opioid-overdoser og nalokson nesespray. En opioidoverdose er initialt et A-problem. 

Bak podkast-serien «Du puster for fort» står Ole Kristian Andreassen som jobber fulltid som paramedisiner i Oslo universitetssykehus' ambulansetjeneste.

Sammen med Tore Skålhegg, paramedic Oslo universitetssykehus med 33 års fartstid i ambulansetjenesten, snakker Skulberg om behandling av overdosepasienten.

Arne Skulberg til venstre, Tore Skålhegg til høyre. Foto: Du puster for fort

Det er en lang episode, men vel verdt tiden: Sommeren er høysesong for overdoser.

Hvordan jobber man mer profesjonelt med denne pasientgruppen?

«Brazilian wax»

– Det å gi nalokson intravenøst er å sette i gang en stor akutt abstinensreaksjon. I Oslo er ikke retningslinjene våre oppdatert, men nå har jeg lest 1637 overdosejournaler fra de siste par årene. Der er det bare 9,2 prosent som har fått intravenøs nalokson. Jeg sammenligner intravenøs nalokson litt med en Brazilian wax hvor du bare smører godt på på den hårete ryggen og ritsjer det av, sier Skulberg.

Skulberg og Skålhegg jobber nå 50 prosent på 9-bilen, altså legeambulansen i Oslo, og med dette forskningsprosjektet på nalokson nesespray.

– Jeg kommer fra den generasjonen på 80-tallet hvor vi tradisjonelt ga mye motgift raskt. Vi la inn veneflon før de våknet, ga intramuskulær nalokson, og deretter 0,4 mg nalokson iv. Da skal jeg si deg de våknet gitt. De var i abstinens og forvirring, og jeg synes de ofte bar preg av å ikke ha det så bra, sier Tore Skålhegg.

– Nå behandler vi dem på en litt annen måte.

Tre stegs behandling

De har mange gode råd om hvordan man kan gjøre en langt bedre jobb med denne pasientgruppen prehospitalt. Nå gir man heller nalokson intramuskulært og bruker god tid på luftveishåndtering.

Behandlingen foregår i tre steg:

  1. Først ventilasjon.
  2. Så nalokson.
  3. Deretter er det oppfølging videre.

– En akutt opioidoverdose er en nødsituasjon med svikt i vitale funksjoner som respirasjon, og det er viktig å være på ballen og gjenkjenne det fort, sier Skulberg. Man bør alltid ha det som differensialdiagnose hos bevisstløse.

Etter at man har fått liv i pasienten, er dette en tilstand som krever oppfølging av pasienten. Oppfølgingen vil være litt forskjellig fra pasient til pasient, og man må også ha god kjennskap til systemet for ruspasienter i området man jobber i.

– En ting ambulansepersonell bør spørre om er om pasienten har hatt overdose før. Da vet man mer om risikoen. Mange pasienter injiserer kanskje fire ganger om dagen. De kan ha tatt overdose én gang i måneden, eller de har kanskje aldri hatt det før. Hvorfor fikk de ikke overdose på den forrige? Hva har skjedd i livet ditt nå? Er det uventet sterkt stoff i omløp? Eller er det skjult selvskading?

Skulberg forteller at i Bergen bruker de nesten ikke nalokson lenger. De bagger pasientene inn til sitt glimrende rusakuttmottak, hvor disse pasientene får veldig bra oppfølging.

– Dette er kronikere

– Det er viktig å se denne pasientgruppen i sitt sanne lys. Dette er kronikere som alle andre kronikere vi har. De har kanskje et mye større behov enn andre akutte syke. Vi er nødt til å ta innover oss at vi ikke har behandlet dem godt nok som kronikere, synes Skålhegg.

– Vi har kanskje behandlet dem godt nok som akutt syke, men når vi har reversert den overdosen, så er de fortsatt kronikere. Det aller viktigste for meg er at de får den helsehjelpen de trenger for de behovene de har. Det er ikke sikkert de har den oversikten selv heller.

Men ofte vil ikke disse pasientene ha mer hjelp når overdosen er reversert.

– De vil ikke ha hjelp, fordi de forstår at vi ikke har noe tilbud å gi de som er reelt. Derfor er vi nå veldig glade for at rusakutten har åpnet for direkte innleggelser etter overdoser.

Skulberg poengterer at det er viktig at alle kjenner den nasjonale strategien for å behandle overdoser, og at alle tjenester har en oversikt over hva som er situasjonen i sin kommune, og hvem som skal ha beskjed.

– Et stort problem er at mange har blitt behandlet ute, og blitt forlatt, og ingen i spesialisthelsetjenesten eller andre har fått vite om dette i det hele tatt. Da går det helt under radaren og de blir fratatt muligheten for behandling, også over tid.

Ventilasjon av overdosepasienten

Og hvordan bagger man egentlig en opioidoverdose? Ikke som en hjertestanspasient! forsikrer Skålhegg, som forteller detaljert om hvordan denne pasientgruppen skal bagges.

Og hvorfor er det slik at man plutselig kan få en overdose?

– Alle morfinstoffer utvikler man lett toleranse for, enten man får dem illegalt eller på apotek, slik at samme dose gir mindre smertelindring. Samtidig så er det en toleranse du mister fort, fra mellom tre til åtte dager, enten du har en frivillig eller ufrivillig pause, forteller Arne Skulberg.

Og hva er kongen av myter om overdosepasienter? Det får du vite om du hører hele episoden.

Overdosepasient i Oslo i 2013. Foto: Live Oftedahl