Hopp til hovedinnhold


Ny nasjonal traumeplan lages nå

I slutten av mai hadde gruppen som skal lage ny nasjonal traumeplan for hardt skadde pasienter sitt første møte.

Den forrige nasjonale traumeplanen kom i 2007 og satte blant annet krav til hvilken kompetanse og hvilken type personell som skal delta i et traumeteam, og lagde standarder for utstyr, aktiveringstid og kursing – særlig for traumeteam på sykehusene.

Rapporten medførte en større grad av standardisering i akuttmottakene.

Det ble også klarere definert hva som skal til for å kunne ha en traumefunksjon. Antallet sykehus som har en godkjenning på å ta i mot hardt skadde pasienter er dermed også redusert og i ferd med å reduseres enda mer.

Arbeidet den nye arbeidsgruppen gjør og anbefalingene den gir nå kan få mye å si for strukturen av akuttsykehus i Norge i framtiden.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.