Hopp til hovedinnhold
Ny multimonitor er tatt i bruk i Midt-Norge. F.v.: Tone Beate, Mari og Silje i vårsola utenfor Ranheim stasjon. Foto: Live Oftedahl


Ambulanseforum nr. 3 2014

Her kan du se hvilke saker som det skrives om i sommernummeret av Ambulanseforum. 

Ønsker du å abonnere? Sjekk her! 

Leder

Etterlyser større ambisjoner med ny akuttforskrift på ambulansetjenestens og akuttmedisinsk kommunikasjonssentrals vegne.

Quiz - jus

En dose helsejus for trengende. Ta testen her! Lykke til!

Ny akuttforskrift

Forslaget til akuttforskrift som kom på høring den siste uka i mai har blant annet krav til aksesstider på AMK, men ikke krav til responstider. Blir ikke det litt paradoksalt? Ellers er det en del forslag som er i tråd med hvordan utviklingen er i ferd med å gå.

Sjefslagmøte

Ambulansesjefene hadde nylig en todagers samling for første gang på flere år.

Prosjekt Paramedic

I akuttmottaket på Ahus er et unikt prosjekt i gang. Her ansettes paramedics for å jobbe side ved side med sykepleiere i akuttmottaket.

Fagcamp for lærere i ambulansefag

Rundt 20 faglærere fra alle deler av landet var samlet i mai for å dele erfaringer og få ny inspirasjon.

Ny nasjonal traumeplan

I slutten av mai hadde gruppen som skal lage ny nasjonal traumeplan for hardt skadde pasienter sitt første møte.

Ny multimonitor

Til flere ambulansetjenesters sjokk vant Aleres Corpuls det nasjonale anbudet på ny multimonitor. Ambulanse Midt-Norge faser allerede nå i vår inn de nye multimonitorene.

Bruker bare satelitt-bredbånd

Katastrofebilene til britisk ambulansetjeneste benytter bredbånd via satelitt. Den teknologiske utviklingen går dramatisk fort.

Rød respons

Ingen steder i Norge kommer med ambulansen fram tidsnok, målt ut fra tjenestens egne anbefalinger. De ansatte kjemper mot byråkratiet for å sette krav til ambulansens responstid.

Krigens sår...

Siden tidenes morgen har det vært kriger i denne verden. Noen stopper, og noen starter. Og noen bare ligger latent og blusser opp - igjen og igjen.

Årets paramedic: Jans hjerte banker for akuttmedisin

Jan Barstein (53) var andremann til å bli kåret til Årets Paramedic. Han gikk sin første vakt julaften 1984 i Trondheim.

Sannhetens øyeblikk

Vi hadde skrytt av hurtigfrigjøringsmetoden i en artikkel i det tyske nasjonale magasinet Rettundienst og kalt den gullstandarden i Norge. Som respons ble vi bedt på duell. Norge versus Tyskland.

Ambulansegutta

Denne hendelsen jeg nå skal fortelle om, skjedde for så mange år siden at heltene her fremdeles ble kalt ambulansesjåfører eller i dette tilfellet ambulansegutta, og ikke paramedicus.

Gammeltida

Smakebiter fra artikler i Ambulanseforum for ti, tjue og tretti år siden.

Rapportering av store hendelser

Det er utarbeidet en egen nettside for innsatspersonell kan legge inn erfaringer rundt store hendelser. Også du! Målet er å utveksle erfaringer internasjonalt.

Ferske stipendiater i akuttmedisin

Tradisjonen tro fortsetter vi med serien om ferske stipendiater fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Fem stykker forteller om forskningen de holder på med: Betydningen av hjerte-lungeredning fra lekfolk, prehospital ultralyd, optimal bemanning i luftambulansetjenesten, luftambulansetjenestens rolle ved store ulykker og ambulansehelikopteret som akuttmedisinsk ressurs ved traumer.

Ny mastergrad i prehospital akuttmedisin

Til høsten starter et nytt mastergradstudium som blir Skandinavias første innen prehospital akuttmedisin.

En virkelig vekker

Lørdag den 15. februar i år fikk de seg en støkk på legevakta i Sarpsborg. Det kom inn en pasient som hadde fått sprayet et stoff på seg. Plutselig ble behandlende sykepleier dårlig - og pasienter i tilstøtende rom.