Hopp til hovedinnhold
Inne i dansk ambulanse. Foto: Michael Bo Rasmussen / Baghuset
Inne i dansk ambulanse. Foto: Michael Bo Rasmussen / Baghuset


Ny app skal hjelpe danske ambulansearbeidere

Appen skal foreslå leveringssted for pasienten ut fra behandlingsbehovet.

I løpet av desember lanserer Region Syddanmark en ny app, som skal hjelpe ambulansearbeidere og leger til å ta en raskere beslutning om hvor akutt syke pasienter skal fraktes.

Basert på ulike data foreslår appen hvilket omsorgsnivå og eventuelt hvilket sykehus pasienten skal kjøres videre til, melder den danske nettsiden Beredskabsinfo på sine nettsider.

Appen kombinerer pasientens GPS-posisjon, gjeldende retningslinjer og prosedyrer for området og pasientens forventede behandlingsbehov.

Ved å kombinere disse dataene får de ansatte raskt oversikt over aktuelle behandlingssteder, og tidsbruk rundt usikkerheten om pasientens leveringssted reduseres.

Inspirasjon fra annen region

Inspirasjonen kommer fra Region Sjælland, som siden 2017 har benyttet seg av en lignende app.

Ifølge Region Syddanmark er det imidlertid lagt vekt på å forbedre funksjonaliteten i forhold til denne appen, blant annet ved å sikre at appen kan vurdere leveringssted ut fra kompetansen og funksjonen til de ulike legekontorene og sykehusene.

Appen, som allerede ble overlevert til Region Syddanmark i begynnelsen av 2021 etter en rekke tester og feilrettinger, ble forsinket på grunn av koronasituasjonen. Men det er nå forventet at appen kan tas i bruk før utgangen av desember 2021.