Hopp til hovedinnhold
Inne i dansk ambulanse. Foto: Michael Bo Rasmussen / Baghuset
Inne i dansk ambulanse. Foto: Michael Bo Rasmussen / Baghuset


Danske ambulansearbeidere flykter fra faget

Arbeidsforholdene til de danske ambulansearbeiderne er nå så tøffe etter flere år med forverrede tariffavtaler og økende arbeidspress at flere velger å forlate yrket.

Foreningen Reddernes Fagforening frykter at det på sikt vil gå utover de akutt syke pasientene, melder den danske nyhetssiden Næstved Netavis.

Flere ambulanser står nå tomme i landets regioner. Ambulansetjenesten mangler personell til å bemanne bilene fordi mange ambulansearbeidere velger å flykte fra yrket på grunn av de harde arbeidsforholdene.

– De dårlige arbeidsforholdene gjør at altfor mange ambulansearbeidere flykter fra yrket - en flukt som ennå ikke er sett før.

– Akutt syke pasienter kan bli hardt rammet på lang sikt hvis ingenting gjøres med arbeidsforholdene de ansatte står i nå, sier Kim Volder Hammershøj, styreleder i Reddernes Fagforening, som til daglig jobber som ambulansearbeider.

En undersøkelse blant 700 ambulansearbeidere fra Reddernes Fagforening viser at åtte av ti ansatte vurderer å forlate yrket.

Sju av ti mener at de ikke kan bli i yrket før pensjonsalderen. Og sju av ti opplever at arbeidet går utover familielivet.

Mangler oversikt over den totale mangelen

Flere av Danmarks fem regioner erkjenner problemene, men kan ikke si hvor mange ansatte som mangler.

Reddernes Fagforening anslår at en av 20 faste stillinger i ambulansetjenestene rundt de fem regionene ikke er dekt opp.

Reddernes Fagforening har fått tilsendt anonyme bilder av ambulansetjenestens lister over ubemannede ambulanser fra hele landet de siste månedene.

De antyder at ledelsen i ambulansetjenesten har vanskelig for å fylle de tomme ambulansene med det overbelastede personalet som blir igjen.

– Det resterende personalet er så tungt belastet at de har sluttet å ta på seg ekstravakter som den store mangelen på personale gir.

Det er grenser for hvor mange skift en ambulansearbeider kan ta på en måned før han blir for sliten til å gjøre jobben sin, sier Kim Volder Hammershøj.

Nasjonalt problem

Ifølge Volder Hammershøj er mangelen på ambulansearbeidere ikke bare et stort problem for de ansatte, arbeidsgiverne og regionene.

Det utgjør først og fremst en stor fare for de danske innbyggerne, som kan oppleve lengre tid før en ambulanse dukker opp i en livstruende situasjon.

– Tidligere var dette i hovedsak et lokalisert problem enkelte deler av landet.

I dag kan nesten ingen regioner si at de ikke har mangel på ambulansearbeidere, sier Kim Volder Hammershøj, som etterlyser handling fra arbeidsgivere og politikere i regionene.

Det er mange årsaker til problemet

Det er mange årsaker til problemet. Først og fremst har det blitt inngått avtaler fortløpende og spesielt de siste fem årene av fagforeningene FOA og 3F, som har tillatt større og større press på ambulansearbeiderne.

Et eksempel er døgnvaktene. Der en ambulanse pleide å være forbeholdt akutte pasienter, kjøres syketransport med ikke-akutte pasienter nå - selv om natten.

– Dette betyr at de ansatte rett og slett brennes ut. Det er mangel på forståelse ovenfra at arbeidet ikke alltid kan utføres hundre prosent effektivt, og at det er behov for plass og tid til å bearbeide erfaringene det gir for å stå med døende eller alvorlig skadde pasienter og pårørende som er veldig berørt, sier Kim Volder Hammershøj.

Anbud og nye arbeidsgivere

Volder Hammershøj påpeker at de mange tilbudene av ambulansetjenester rundt om i landet forverrer arbeidsforholdene ved å presse forholdene og lønnene til ambulansearbeiderne.

Samtidig innebærer anbudene at de ansatte blir tvunget til å bytte arbeidsgiver, tariffavtaler og pensjonsordninger ofte.

Mange velger å forlate yrket når de står overfor å måtte bytte arbeidsgiver og tariffavtale. For eksempel ser vi ofte at noen velger å gå på førtidspensjon tre år før beregningen, sier Kim Volder Hammershøj.

Men det er ikke bare de eldre som forlater yrket.

– Vi ser nå også veldig unge mennesker som etter kanskje 10 år i yrket leter etter eller vurderer å lete etter annet arbeid på grunn av den store arbeidsmengden de opplever i ambulansene, sier han.