Hopp til hovedinnhold
Dansk ambulanse. Illustrasjonsfoto: Alf van Beem, Wikimedia
Dansk ambulanse. Illustrasjonsfoto: Alf van Beem, Wikimedia Commons


Danske ambulansearbeidere kan snart rekvirere akutt sittende transport

Som en følge høyt trykk og dårlig arbeidsmiljø ved nødsentralen til Region Hovedstaden i Danmark, vil regionen i løpet av høsten etablere en ny ordning der ambulansepersonell kan rekvirere "akutt" sittende transport.

Ordningen kan brukes for pasienter som vurderes av ambulansepersonellet til å kunne transporteres til legevakt eller sykehus med sittende transport fremfor i en ambulanse, skriver den danske nettsiden Beredskabsinfo.

Formålet med den nye ordningen er å sikre at ambulansen raskt kan frigjøres til nye oppdrag, slik at presset på den samlede beredskapen kan reduseres.

Prehospital Visitation

Den nye ordningen vil supplere et allerede nytt tiltak, "Prehospital Visitation (PHV)".

PHV er et tiltak hvor en enmannsbetjent bil, et fullt utstyrt kjøretøy med nødvendig medisinsk utstyr bemannet med en paramedisiner, som kan tilse og vurdere pasienten i hjemmet.

Denne bilen kan sendes ut til mindre akutte hendelser for å (re)vurdere borgerens behov for akutthjelp.

Foreløpig erfaring viser at flere oppdragene fra alarmsentralen har kunne fått nedgradert hastegrad, uten behov for umiddelbar behandling ved legevakter eller sykehus.

I stedet for har pasientene kunne blitt vurdert og ferdig behandlet på stedet, mens ambulansene kan sendes ut på andre oppdrag av høyere hastegrad.

Investerer stort i nødsentralen

De nye prosjektene er en del av en overordnet plan for hvordan de skal håndtere det økte presset på nødsentralen.

Andre tiltak inkluderer investeringer på 10 millioner kroner årlig til å økt bemanningen på sentralen, en utvidelse av lokalene med 1.200 m2 og forbedret ventilasjonssystem.

Det skal også granskes over 550 avvik, fra perioden 1. juni til 31. august, hvor det var problemer med å viderekoble samtaler til nødsentralen.

Hensikten med granskingen er å avdekke om hvorvidt den økte ventetiden for viderekobling i løpet av sommeren har hatt helsefaglige konsekvenser.

Nye funksjoner må avlaste helsepersonell

For å avlaste de ansatte ved alarmsentralen er det også fra og med 29. september opprettet en ny funksjon, akutt pasienttransport, for rekvirering av akuttoverføringer fra legekontor eller mellom sykehus.

Når funksjonen er fullstendig implementert, kan den avlaste opptil 30 000 samtaler til nødsentralen årlig.

I tillegg er det implementerte et nytt system for viderekobling av nødsamtaler videre til 1813 (tilsvarer 116117-sentralen) baser på en vurdering av samtalen.

Siden oppstarten av denne funksjonen har ca. 30 samtaler hver dag blitt videresendt.