Hopp til hovedinnhold
De nye Volvo-ambulansen til Nilsson Vehicles ble avduket på Ambulanseforum 2016. Nilsson var eneste tilbyder i kategori A. Foto: ©Fredrik Naumann/Felix Features


Nilsson klager på anbud og varsler permitteringer

Etter at Nilsson Special Vehicles tapte anbudet om ambulanser under 3,5 tonn, varsler de permittering av elleve ansatte.

Nilsson har til sammen 63 ansatte.

Ambulanser til Norge har utgjort 25 prosent av ambulanseomsetningen til Nilsson.

Nå har Nilsson klagd på tildelingsbeslutningen for leveranser til det norske markedet.

Sykehusinnkjøp må derfor vente med signering av avtalen til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) har gjort sin beslutning.

Behandlingstiden for denne type saker er for øyeblikket to måneder.