Hopp til hovedinnhold
Ambulanse i Vestre Viken. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features
Amarok-ambulanse i Vestre Viken. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features


Handicare vant og Nilsson tapte ambulanseanbud

De siste årene har norsk ambulansetjeneste stått for en av fire leverte ambulanser til Nilsson.

Nilsson Special Vehicles AB i Laholm har fått anbudsbeslutningen om leveranser til det norske markedet, skriver Svensk Verkstad.

Sykehusinnkjøp har meddelt at en annen leverandør har fått tildelt anbudet på små ambulanser fredag 2. oktober 2020.

I februar i år ble det klart at Sykehusinnkjøps anbudsprosess var avbrutt og at det ville bli et nytt anbud som skulle være klart til høsten. Den gang var det kun levert inn et tilbud - fra Nilsson.

Ambulanseforum tar en telefon til Sykehusinnkjøp for å høre hvem som ble prekvalifisert og hvem som ga tilbud. En del savner Caravellen, men det ble ikke levert inn tilbud på den.

På ambulanseanbudet som gjaldt ambulanser under 3,5 tonn, var det tre tilbydere som viste interesse og ble prekvalifisert: Nilsson, Handicare og Blue Aerospace. Nilsson og Handicare leverte inn tilbud.

Handicare har nå fått tildelt kontrakten med sin Amarok.

Etter tildelingen er det en karensperiode på ti dager hvor den tapende part kan sende inn klage.

Nilsson oppgir til Svensk Verkstad at de har ambisjoner om å klage på avgjørelsen. I så fall vil klagen sendes senest 13. oktober 2020.

Det norske volumet har vært cirka 25 prosent av det antallet ambulanser som Nilssons har levert de siste årene.