Hopp til hovedinnhold


Nå står slaget om fremtidens akuttsykehus

For pasienter med alvorlige skader er det ikke dokumentert at lenger transporttid for å nå et sykehus som behandler flere pasienter øker overlevelse eller bedrer resultatet – dersom alle ledd i behandlingskjeden fungerer, skriver Torben Wisborg, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi, på NKT-Ts nettsider.
 

– Som kjent har helseminister Bent Høie uttalt at antall sykehus skal reduseres, og at regjeringen vil presentere nasjonal helse- og sykehusplan i oktober.
Grunnlaget bak regjeringens forslag:
Helsedirektoratets vurdering 17.08.2015
Innspill fra faglig rådgivningsgruppe 04.05.2015
I det siste har det vært mye debatt om akuttkirurgi på lokalsykehus. Det er ikke helt enkelt å henge med, akuttkirurgi er jo mange forskjellige ting.
Akuttsykehusene oppfyller den nåværende traumeplan ganske bra – og til dels bedre enn traumesentrene. Dette har en forskergruppe med utgangspunkt i NKT-Traume vist tidligere her.
NKT-Traume forsøker å samle oversikt over tilgjengelig viten om hva som tjener den alvorlig skadde pasienten best, men feltet er uoversiktlig når det gjelder vitenskap. Derfor er det fritt frem for offentlig debatt. Vi har samlet et utplukk av fakta og meninger for de interesserte.
Utspill frå statsråd, helsedirektør og divisjonsdirektør i Helsedirektoratet:
Mester uten øvelse
Divisjonsdirektør i Divisjon spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet, Johan Georg Røstad Torgersen: Avsporing av viktig debatt
Ansatte i NKT-Traume deltar også i debatten som privatpersoner eller ansatte andre steder. Torben Wisborg har nettopp skrevet en Ytring på nrk.no: Sentralisering som koster liv.
Forsker: Helsedirektoratet bløffer om lokalsykehus
Andre rapporter og innspill:
Tynset rapporten april 2015
Legeforeningens innspill til nasjonal helse- og sykehusplan, april 2014:
Øvrige klipp fra debatten:
Professor, dr med. Bjørg Marit Andersen: Feil fakta
Professor Johan Ræder i Dagens Næringsliv om fremtiden til mindre sykehus
Nationen: Seksjonsoverlege spår behov for mange fleire sjukebilar

Nationen: Kjersti Toppe kritiserer Bent Høies angrep på Mads Gilbert
Nationen: Sykehusaksjonister viser sitt sinne
Nationen: Bent Høie i strupen på Gilbert
Les hele innlegget hos NKT-T