Hopp til hovedinnhold


Nå kan det bli slutt på «ambulansebytting», Høie ber Helse Nord finne alternativer

I forrige uke sendte stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp) inn skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie (H), ifølge Altaposten (krever innlogging).
«Vil statsråden bidra slik at pasientoverføring mellom ambulanser på Skaidi kan opphøre, når dem sendes fra eksempelvis Alta og Kautokeino til Hammerfest på sykehus?» lød spørsmålet fra Strifeldt.
I begrunnelsen skriver Strifeldt at ordningen med ambulansebytte på Skaidi er uverdig og gir en betydelig ekstrabelastning for alvorlig syke pasienter.
Hensikten har vært å sørge for at ambulansebilene fra Alta/Kautokeino med dette kunne komme seg raskere tilbake til primærbasen, og at man på den måten har kunnet holde antallet ambulansebiler på et minimumsnivå – med andre ord; spare godt med penger.
Strifeldt påpeker i sitt spørsmål at ambulanseoppdragene bare vil øke i antall, grunnet befolkningsvekst og høyere andel eldre befolkning.
«En måte dette kan løses på er å styrke antallet ambulanser i Alta med en bil slik at beredskapen opprettholdes. Dette vil innebære økte kostnader men man må da se på muligheten for å overføre ressurser fra ambulanse beredskapen i Hammerfest som vil slippe kjøring for å hente pasienter på Skaidi. En alternativ måte er at sjåførene og mannskap på ambulansene bytter bil slik at pasienten slipper dette. All den tid ambulansene er Helseforetakets burde dette være en enkel måte å gjøre dette på», skriver Strifeldt.
Nå legger helseministeren inn en bestilling til Helse Nord om å vurdere andre løsninger, skriver helseministeren i sitt svar til Strifeldt.
I tillegg til «pasientgarasjen» på Skaidi som Finnmarkssykehuset har bestemt seg for å utrede, ber helseministeren nemlig Helse Nord utrede om det er mulig med møtekjøring som innebærer sjåfør- og mannskapsbytte heller enn pasientbytte.
Les mer om saken hos Altaposten (krever innlogging)