Hopp til hovedinnhold
Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA) sitt første propelldrevne ambulansefly i Norge.Illustrasjonsfoto: Luftambulansetjenesten / John Trygve Tollefsen / BSAA


Nå er det stort behov for oppbemanning på luftambulansen

Ordfører Monica Nielsen forsikrer at Alta kommune er «på».

De gjør det de kan for å sikre tilstrekkelig akuttberedskap til innbyggerne i egen og andre kommuner rammet av sykehussvikt, sier hun til Altaposten (krever innlogging).

Med et Hammerfest sykehus som er til dels ute av spill må innbyggerne i Vest-Finnmark belage seg på ekstra lang reisevei til sykehus.

For de nesten 21.000 innbyggerne i Altas del innebærer det at man er helt avhengig av ambulansefly, da akuttilbudet nå gis ved UNN eller Kirkenes sykehus.

– Alta kommune blir helt avhengig av lufttransport for å få unna sine pasienter. Vi kan ikke kjøre pasienter via landevei, det tar for lang tid, sa kommuneoverlege Peder Halvorsen til Altaposten mandag.

Stort behov

Ordfører Monica Nielsen forteller at kommuneoverlegene, administrasjon og politisk ledelse har jobbet på spreng for å avklare spørsmål knyttet til transport av pasienter.

– Det har vært vårt hovedfokus i dag og i går. Vi er i en situasjon der det er tilnærmet stopp for inntak av pasienter i Hammerfest. Til vanlig sendes 80-90 prosent av pasientene med bil, så nå er det et stort behov for oppbemanning på luftambulansetjenesten, sier ordføreren.

– Hvordan har det gått så langt?

– Vi hadde utfordringer i går, hittil i dag har det gått greit, sier ordføreren.

Økt aktivitet

Finnmarkssykehuset har valgt å skru opp aktiviteten ved smittefrie Klinikk Alta, for å kompensere for noe av kapasitetsbortfallet i Hammerfest. Også i Karasjok og Kirkenes er aktiviteten økt.

Men det hjelper fint lite for akutte tilfeller. Alta har som kjent ikke akuttilbud på sykehusnivå. Å etablere noe slikt midlertidig, på kort tid, anses etter hva Altaposten forstår ikke som mulig å gjøre.

– Finnmarkssykehuset har gjort noen endringer ved Klinikk Alta. Blant annet tar man i bruk CT og MR-maskinene som er her. At man tar dette lokalt er veldig bra, så er kommuneoverlegene og Finnmarkssykehuset i dialog for å finne løsninger.

Også administrasjonen ved ved Helse Nord er kontaktet, og har fått forelagt bekymringen vår i forhold til at det er for lite flyaktivitet. Administrasjonen har og vært i kontakt med styret i Helse Nord.

Vi skal ha et møte med fylkesmannen i ettermiddag, der alle ordførere og rådmenn i Troms og Finnmark møter for å blant annet få en statusoppdatering, så møtes kriseledelsen i morgen tidlig igjen. Det er mye som skjer nå, sier hun.

Trygghet

Ordføreren understreker at befolkningen både i Alta og i andre kommuner som er avhengige av det eneste sykehuset i Vest-Finnmark må gis den nødvendige tryggheten.

Les hele saken hos Altaposten (krever innlogging).