Hopp til hovedinnhold
Ambulanse. Foto: OUS


Mindre hjerte- og karsykdom i koronaåret 2020

Betydelig færre pasienter med akutt hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt ble registrert i 2020 enn året før, viser nye tall fra Hjerte- og karregisteret i Folkehelseinstituttet (FHI).

Noe av nedgangen kan ha sammenheng med koronapandemien, skriver FHI på sine nettsider.

Tallene fra Hjerte- og karregisteret for 2020 viser blant annet en nedgang på henholdsvis 1107 tilfeller av akutt hjerteinfarkt, 1027 tilfeller av hjertesvikt og 1806 tilfeller av atrieflimmer, sammenlignet med tall fra 2019 - året før koronapandemien.

– Det er vanskelig å si noe sikkert om årsaken til nedgangen i registrerte pasienter med hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt, men den kan ha sammenheng med tiltakene som ble satt inn for å bekjempe koronaviruset.

Vi ser også en mindre nedgang i antall registrerte tilfeller av hjerneslag (182 færre), men når vi ser på hele 2020 var nedgangen i antallet førstegangstilfeller per 100 000 innenfor det som kunne forventes, sier overlege Rune Kvåle i Folkehelseinstituttet.

Størst nedgang i mars og april

Nedgangen for hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt i 2020 sammenlignet med tidligere år var størst i mars og april.

I mars og april 2020 registrerte sykehusene færre tilfeller sammenlignet med gjennomsnittet for perioden 2017–2019:

  • atrieflimmer:    946
  • hjertesvikt:       560
  • hjerteinfarkt:    358
  • hjerneslag:       123

– Dette betyr at en del av nedgangen fra 2019 til 2020 kom etter at regjeringen satte inn omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset, konstaterer Rune Kvåle.

Mulige årsaker til nedgangen

 Kvåle trekker fram disse mulige årsakene til nedgangen:

  • Den generelle nedgangen i planlagt aktivitet, og at færre har oppsøkt lege på grunn av andre årsaker, kan ha ført til at det er registrert færre pasienter med disse tilstandene.
  • Det kan også tenkes at pasienter med milde symptomer ikke har oppsøkt lege i like stor grad som tidligere.
  • Det har ellers vært diskutert om nedgangen i influensasykdommer, som kom etter at tiltakene ble satt inn i mars, kan ha hatt en betydning.
  • Ut ifra tall fra Dødsårsaksregisteret er det imidlertid ikke grunn til å tro at disse endringene har påvirket dødeligheten som følge av hjerte- og karsykdommer samlet sett: Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i 2020 var den laveste som er registrert siden 1970.

– Fra Dødsårsaksregisteret har vi sett at nedgangen i dødeligheten fra 2019 til 2020 har vært innenfor det som er forventet når vi sammenligner med trenden de ti siste årene.

Dette gjelder også dødsfall på grunn av akutt hjerteinfarkt, sier Kvåle.