Hopp til hovedinnhold
AW101 Norges nye redningshelikopter lander for første gang på St. Olavs hospital 11. september 2019. Foto: Live Oftedahl
Norsk AW101 lander på St. Olavs hospital 13. september 2019. Foto: Live Oftedahl


Midlertidig helikopterlandingsplass i Oslo er en risiko for pasientene

At de nye helikoptrene ikke kan lande ved sykehusene i Oslo utgjør en risiko for pasientsikkerheten, mener Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Det er konklusjonen i en tilsynssak mot Helse Sør-Øst, melder NRK.

Statsforvalteren har avsluttet tilsynssak vedrørende landingsplass for nye helikoptre ved Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus HF (OUS).

Grunnen for tilsynssaken er at helikoptrene er så store at de gamle landingsplassene er for små. I tillegg lager de farlig rotorvind som gjør at de må lande lenger unna folk.

Vi har konkludert med at den midlertidige landingsplassen i øyeblikket representerer en risiko for tidstap. Dette er igjen en risiko også for pasientsikkerheten.

Vi forutsetter at Helse Sør-Øst RHF følger nøye med på at den midlertidige løsningen er forsvarlig. Arbeidet med en permanent løsning må sikres fremdrift, skriver Statsforvalteren.

Nå må Helse Sør-Øst svare for hvordan de sikrer forsvarlig transport og sikkerhet for pasientene, ved bruk av dagens nødløsning.

Den innebærer at helikopteret lander et stykke unna og pasientene kjøres til sykehus.