Hopp til hovedinnhold
Covid-19-pandemien setter norsk helsevesen på prøve.
Covid-19-pandemien setter norsk helsevesen på prøve. Ambulansetjenesten sitt smittevernutstyr for dråpesmitte. Foto: Truls Melbye, ambulansearbeider St. Olavs hospital


Mer blålys og sirener nå enn før koronaen

2021 har vært et travelt år for ambulansetjenesten. Mange mennesker utsatte å gjøre noe med helseplagene sine under pandemiåret 2020. Det merker ambulansetjenesten nå.

– Det nærmest eksploderte da samfunnet gjenåpnet i sommer, forteller avdelingssjefen for AMK i Stavanger, Øyvind Øverland, til NRK.

Plutselig opplevde de en kraftig økning i antall nødtelefoner etter en lengre nedstengning. Og økningen i antall akuttoppdrag for ambulanse har vært på nesten fem prosent sammenlignet med 2019.

Både Øverland og kollegene har noen teorier om årsaken:

– Akuttoppdragene har dreid seg hovedsakelig om hjerneslagsymptomer, brystsmerter, pustevansker, rus og psykiatri. Vi opplever ikke så mange akutte koronaoppdrag, sier Øverland.

Mer å gjøre de fleste stedene

Du har kanskje selv tenkt tanken – er det ikke litt mer blålys og sirener på veiene nå?

Og nettopp det viser tallene som NRK har samlet fra flere AMK-sentraler.

Vi har sett på akuttoppdrag for perioden januar til og med oktober 2021 og samme periode i 2019. 2020 var et litt uvanlig år med korona. Derfor er det vanskelig å sammenligne med.

I Vestre Viken er økningen på mer enn tolv prosent. Den samme trenden opplever Helse Bergen, der økningen har vært på nesten 15 prosent.

I både Helse Midt-Norge og Oslo universitetssykehus har akuttoppdragene økt med mer enn ti prosent. Også Helse Førde og Helse Stavanger har hatt flere oppdrag i år enn i 2019.

Antall akuttoppdrag med ambulanse (2019 mot 2021)

Helseforetak20192021Endring
Vestre Viken AMK15.40017.20012,4%
Helse Bergen15.67717.96814,6%
Helse Midt-Norge23.11925.52510,4%
Helse Stavanger11.43111.9784,8%
Oslo universitetssykehus66.62773.49710,5%
Helse Førde3.5943.9038,6%
Sørlandet sykehus34.39533.413-2,3%

Har noen teorier om årsak

Lise Mette Lindland, leder for AMK-sentral i Vestre Viken helseforetak, sier de ikke har rukket å analysere tallene på grunn av koronapandemien.

– Men selv om noen koronapasienter blir alvorlig syke, handler ikke økningen bare om det. Det er alle typer hendelser ambulansene rykker ut på, sier hun.

Lindland har et klart inntrykk av at det er samme tendens i hele Helse Sør-Øst. Akuttoppdragene er flere.

Det er også en sammenheng mellom aktiviteten hos AMK-sentralen inne og alle de akutte ambulanseoppdragene ute.

– Også antallet nødsamtaler økte nemlig betydelig fra juli 2019 til juli 2021, forteller hun.

Får bekymringsmeldinger daglig

Ola Yttre, leder i Ambulanseforbundet, sier han kjenner godt igjen beskrivelsene.

– Jeg får daglig meldinger fra ambulansearbeidere som er bekymret over at akuttoppdragene øker, sier han.

– Vi så en dramatisk nedgang da koronaen kom. Men andre sykdommer blir jo ikke borte av den grunn. Folk har nok drøyd veldig lenge med å gå til lege eller ringe 113.

Men sykdommene blir jo ikke borte. Det kommer jo tilbake, sier Yttre.