Hopp til hovedinnhold


– Dette er medisinsk helt vilt

Nevrologer i Oslo og i Bergen fortviler over organiseringen av hjerneslagbehandlingen, som de mener bidrar til unødig forsinket behandling av kritisk syke. Overlege Lars Thomassen er opprørt, skriver Dagens Medisin.

Siste: Pasientfiendtlig slagbehandling i Oslo og Bergen
Tidligere i Ambulanseforum: Tidstyver i helseforetakene – stjeler liv og helse fra slagpasienter
Mer om saken: Hjerneslag rammer tusenvis og koster milliarder – må ha økt fokus
I Bergen sendes alle under 60 år med symptomer på hjerneslag rett til Haukeland universitetssjukehus. Hos de eldre kommer befolkningen i den sørlige delen av Bergen direkte til Haukeland, mens de som hører hjemme nord i byen, legges inn på Haraldsplass Diakonale Sykehus.
Les også: Første pasient i slagrevolusjonen
Og: Langt flere slagpasienter kan reddes
Det betyr at de pasientene med hjerneinfarkt som er aktuelle for trombektomi, endovaskulær utfisking av blodproppen, må fraktes videre til Haukeland.
UiB-professor og overlege Lars Thomassen ved Nevrologisk avdeling på Haukeland understreker at Haraldsplass har god kompetanse, men at det blir en forsinkelse for pasienter som må til Haukeland for trombektomi.
– Dette er en forsinkelse som har store konsekvenser for pasienten. Hvis Helse Vest mener det er greit at de nord i Bergen ikke får samme raske behandlingstilbud som i sør, så må de si det, mener Thomassen, som er opprørt:
– Se på traumeskader, da snakker man ikke om å overføre pasienter med forsinkelser på en time. Mens for hjerneslag er det greit med to løyper inn. Hvorfor aksepterer vi dette? Dette er medisinsk helt vilt, nærmest tordner nevrologen.
Forskjell i tid
Kvalitetssikrede tall fra Haukeland viser at i fjor kom 23 av de i alt 38 som fikk trombektomi, rett til Haukeland. 27 av de 38 fikk initial «bridging» med trombolyse før trombektomi. For dem som kom rett til Haukeland, var median tid fra trombolyse til trombektomi på 42,5 minutter.
Derimot var median tid for dem som ble overført fra Haraldsplass til Haukeland, på 65,5 minutter. Det betyr en forskjell på 23 minutter og 54 prosent lengre tid.
For pasienter som ble overført til Haukeland fra andre sykehus, var mediantiden på 154,5 minutter.
I Bergen sendes alle under 60 år med symptomer på hjerneslag rett til Haukeland universitetssjukehus. Hos de eldre kommer befolkningen i den sørlige delen av Bergen direkte til Haukeland, mens de som hører hjemme nord i byen, legges inn på Haraldsplass Diakonale Sykehus.
Det betyr at de pasientene med hjerneinfarkt som er aktuelle for trombektomi, endovaskulær utfisking av blodproppen, må fraktes videre til Haukeland.
UiB-professor og overlege Lars Thomassen ved Nevrologisk avdeling på Haukeland understreker at Haraldsplass har god kompetanse, men at det blir en forsinkelse for pasienter som må til Haukeland for trombektomi.
– Dette er en forsinkelse som har store konsekvenser for pasienten. Hvis Helse Vest mener det er greit at de nord i Bergen ikke får samme raske behandlingstilbud som i sør, så må de si det, mener Thomassen, som er opprørt:
– Se på traumeskader, da snakker man ikke om å overføre pasienter med forsinkelser på en time. Mens for hjerneslag er det greit med to løyper inn. Hvorfor aksepterer vi dette? Dette er medisinsk helt vilt, nærmest tordner nevrologen.
Forskjell i tid
Kvalitetssikrede tall fra Haukeland viser at i fjor kom 23 av de i alt 38 som fikk trombektomi, rett til Haukeland. 27 av de 38 fikk initial «bridging» med trombolyse før trombektomi. For dem som kom rett til Haukeland, var median tid fra trombolyse til trombektomi på 42,5 minutter.
Derimot var median tid for dem som ble overført fra Haraldsplass til Haukeland, på 65,5 minutter. Det betyr en forskjell på 23 minutter og 54 prosent lengre tid.
For pasienter som ble overført til Haukeland fra andre sykehus, var mediantiden på 154,5 minutter.
Les mer om saken hos Dagens Medisin