Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Thinkstock
Alle de innlagte barna har hatt behov for intensivbehandling i ett eller flere døgn. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Markant økning i fallulykker hos barn

TraumeCentret ved det danske Rigshospitalet ser en markant økning i innlagte barn etter fallulykker fra vinduer og balkonger.

Nyt gjerne sommeren på balkongen, men vær ekstra oppmerksom på de minste, skriver det danske Rigshospitalet på sine nettsider.

Med sommersol og finvær velger flere å tilbringe mer tid ute på balkongen og har lufter med alle vinduene åpne.

Men det kan fort gå galt og ende med fallulykker hos barn, som kravler ute på balkongen eller oppe i vinduskarmen.

I mai ble hele syv barn innlagt på TraumeCentret ved Rigshospitalet med fallskader etter fall fra balkonger og åpne vinduer.

– Vi opplever nå at langt flere barn blir hentet med ambulanse etteer alvorlige fall fra vinduer og balkonger. Bare i mai har syv barn blitt innlagt, mens i samme måned i fjor hadde kun ett enkelt barn.

Det er ofte mindre barn mellom to og fire år som faller ut, og de kan få voldsomme skader, sier Søren Steemann Rudolph, overlege ved TraumeCenteret på Rigshospitalet.

Flere årsaker

Det kan være flere årsaker til at vi ser flere slike fallulykker, men sommer, godt vær og uoppmerksomhet spiller en viktig rolle:

– Vi ser fallulykker hos barn hele året, men spesielt om våren og utover sommeren opplever vi at det er flere barn som blir innlagt etter fall fra høyder.

Flere oppholder seg på balkongen og har vinduene åpne for å lufte, og det skal kun et kort tids uoppmerksomhet til, så har de små funnet veien til vinduskarmen eller ute på gelenderet.

Ofte følger foreldrene med på barna, men så skal de hente seg en kopp kaffe eller lese noe på telefonen - så er det for sent, sier Steemann Rudolph.

På TraumeCenteret følges utviklingen tett og tallene viser at hvert år blir mellom 30 og 35 barn under 4 år innlagt etter fall fra høyder. En tredel av barna som har falt ut fra vinduer eller balkonger, er barn under 4 år.

Fallulykker hos barn blir fort alvorlige

Barn kan fort pådra seg store skader, selv fra små høyder, forklarer lege Emilie Berthelsen Øberg ved TraumeCenteret:

– Ulykker hos barn blir fort alvorlige, fordi de har mindre fett og bindevev enn voksne.

Knoklene er bløte og de indre organene er derfor dårligere beskyttet. Det skal derfor ikke mye til, før et barn kan få alvorlige skader etter en fallulykke, forklarer Øberg.

Barn kan ved fall for eksempel få alvorlige hodeskader, skader på de indre organene og pådra seg arm- og benbrudd.

– De barna vi ser flest av, er de som selv kan kravle eller gå, er nysgjerrige og mobile nok til at de kan komme seg rundt. Ofte er barnene sterkere og hurtigere enn hva foreldrene tror.

Derfor er det viktig, at man som foreldre får tatt så mange forhåndsregler som mulig, og gjerne selv om barna er helt små, sier Øberg.