Hopp til hovedinnhold
Inne i dansk ambulanse. Foto: Michael Bo Rasmussen / Baghuset
Inne i dansk ambulanse. Foto: Michael Bo Rasmussen / Baghuset


Mangler over 200 ambulansearbeidere i Danmark

I alle Danmarks fem regioner er det vanskeligheter med å finne nok ambulansepersonell til å betjene ambulansene.

Det er i dag totalt 202 ledige stillinger, kommer det frem i et brev fra den danske helseministeren, Magnus Heunicke (S), til Folketingets Sundhedsudvalg.

Over hele landet er det utfordringer med å finne personer som raskt kan rykke ut når innbyggerne ringer nødnummeret fordi de trenger hjelp fra ambulansetjenesten, melder FOA (foreningen Fag og Arbejde) på sine nettsider.

I Region Hovedstaden er det totalt mangel på 70 stillinger hos de to ledende ambulanse-leverandørene. I Region Nordjylland er det per nå 21 ledige stillinger, i Region Syddanmark 20 stillinger - og i Region Sjælland er det 36 stillinger.

Ønsker nasjonal prehospital enhet

Liselott Blixt, fra partiet Dansk Folkeparti, har stilt spørsmålet ovenfor helseministeren om den store mangelen på ambulansepersonell i landet.

Hun er svært bekymret over mangelen på mangelen på ansatte til slike vitale funksjoner.

Blixt mener området har i lang tid vært presset av anbudsrunder, der bedrifter har konkurrert så hardt at det har gått ut over de ansattes arbeidsforhold.

– Jeg har snakket med mange ansatte fra ambulansetjenesten om at det har vært mye uro i yrket.

Det er en av grunnene til at jeg ønsker en nasjonal prehospital enhet, hvor man jobber sammen og ikke på tvers.

Vi må se på hvordan vi kan forhindre at ikke alt skal ut på anbud, og skape usikkerhet blant de ansatte hvert fjerde år, sier hun.

FOA: Ikke egnet for anbud

I FOA, (foreningen Fag og Arbejde), er nestleder Thomas Brücker i Teknologi- og tjenestesektoren enig i at virksomheten ikke egner seg for å bli sendt ut på anbud hvert fjerde år.

Vi vet at hver gang det er en ny anbudsrunde, er det ansatte som velger å forlate yrket når de må bytte arbeidsgiver. Anbud skaper uro og ustabilitet i yrket.

Thomas Brücker påpeker at et dårlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø gjør at mange slutter i yrket.

– Det er mange som står i kø for å bli studenter til ambulanseyrket.

Men det nytter ikke å utdanne folk til et dårlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø.

Hvis du ikke gjør noe for arbeidsmiljøet, vil mangelen på ambulansepersonell bare øke, sier Brücker og nevner at en ny studie viser stor forekomst av utvikling av PTSD blant de ansatte.

Helseminister: Sentralt for å sikre bemanning

Helseminister Magnus Heunicke understreker i brevet til sundhetsutvalget at det er helt sentralt for regjeringen at det er en tilstrekkelig bemanning av landets nødetater.

– Det er en kritisk del av helsevesenet vårt som må fungere. Jeg har derfor en klar forventning om at regionene sørger for dette.

Jeg har i den forbindelse merket meg at blant annet påmeldingen til utdanning av ambulansepersonell har økt.

Dette er i seg selv positivt, men det er verdt å merke seg at studentene må være ferdig utdannet før de kan være en del av beredskapen, heter det i statsrådens svar.