Hopp til hovedinnhold


Må akseptere at beredskapen justeres ned

Klinikksjef Sindre Mellesmo ved St. Olavs Hospital har det overordnede ansvaret for ambulansene i Oppdal og Rennebu og regionene rundt. Han har fått forelagt spørsmålene ambulansearbeider Rune Træthaug stilte i OPP mandag, og svarer nå, skriver OPP.
Les spørsmålene her: Forsvarlig reduksjon av beredskapen?
Les også: Sp tar opp ambulansesituasjonen med helseministeren
Mer om saken:– Helseministeren interessert i beredskapssituasjonen
Mellesmo innrømmer at det er en utfordring å skape vikarer for ambulansearbeiderne, og mener man må akseptere en reduksjon av beredskapen.
Under er svaret i sin helhet:
«St. Olavs Hospital HF er i dialog med Oppdal kommune om organiseringen av den akuttmedisinske beredskapen i sommer. Det er ikke fattet en endelig beslutning, men saken er belyst fra begge parter i et innledende møte mellom helseforetaket og kommunens representanter.
I hele helsevesenet er avvikling av lovpålagt ferie for nøkkelpersonell en utfordring – både for spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Helseforetaket må vurdere hvor mye det er mulig å redusere bemanningen for at ansatte skal få tatt ut ferie, samtidig som et forsvarlig nivå på beredskap blir opprettholdt. Utfordringen gjelder for all virksomhet som helseforetaket har ansvar for.
Det er en betydelig utfordring å skaffe kvalifiserte vikarer for ambulansearbeidere slik at beredskapen kan beholdes uforandret også i ferieperioder. Dette fører til at en må akseptere at i noen perioder og i noen områder må beredskapen justeres noe ned. I slike tilfeller ligger det alltid en vurdering av hvilke andre ressurser er i beredskap i det aktuelle området og hvor raskt de kan være på plass dersom nærmeste lokale ressurs er opptatt.
St Olavs hospital sin ambulanseavdeling arbeider med denne saken i samarbeid med Oppdal kommune. I denne dialogen inngår både lokal stasjonsledelse og tillitsvalgte. En har godt håp om å komme fram til løsninger for sommeren 2018 som både sikrer en forsvarlig ambulanseberedskap og lovpålagt ferie for ambulansepersonellet.»
Dette skriver Mellesmo i en epost til OPP.
 
Stortingsrepresentant Heidi Greni har stilt skriftlig spørsmål til Helseministeren i denne saken, og er ventet å få svar neste uke.
Les hele saken hos OPP.