Hopp til hovedinnhold


Luftambulanseanbud: Møtte potensielle tilbydere for første gang

På en times langt fellesmøte, der åtte tilbydere deltok, ble de orientert om prosessen, planer og utfordringer. Dette ble etterfulgt av individuelle møter med hver enkelt av seks påmeldte tilbyderne, melder Luftambulanstjenesten på sine nettsider.
– Det har vært en nyttig erfaring, og vi har fått mange verdifulle innspill til den videre prosessen. Ikke minst har vi knyttet kontakter med nye og potensielle tilbydere som vi ikke har hatt kontakt med før. Det har vært en god start, oppsummerer daglig leder Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten ANS.
– Mange gode innspill
Hver av tilbyderne fikk 45 minutter til å presentere sine tanker om den kommende anskaffelsen. Denne inkluderer en komplett operasjon på ambulansehelikoptertjenester, noe som betyr både leveranse og drift av ambulansehelikoptre, og operativ besetning til beredskap på baser.
Innspill som kom frem i de individuelle møtene vil kunne bli brukt i utarbeidelse av konkurransegrunnlaget for den kommende anskaffelsen.
– Vi har fått gode innspill relatert til mange emner innenfor anskaffelsen, for eksempel reservehelikopterkapasitet, besetningskonsept og måter å drifte operasjoner på, sier Juell.
Systematiserer og vurderer
De nye kontraktene skal være i drift fra 2018, men signeres allerede i 2016.
– Nå systematiserer vi innspillene vi har fått, og skal jobbe videre med hvilke elementer vi skal ta med oss videre. Dette skal etter hvert vurderes innarbeidet i konkurransedokumentene. Vi fikk en del tips vi ikke har tenkt på selv, sier han.
Det er første gang man gjennomfører en slik dialogkonferanse i forkant av en så stor anskaffelse hos Luftambulansetjenesten.
Les mer om saken hos Luftambulansetjenesten ANS