Hopp til hovedinnhold
Fra venstre Terje Suldal NKS110, Per Edvard Heyerdahl Locus Solutions og Rune Vårdal Paulsen NKS 110. Foto: Locus


Locus Solutions inngår storavtale verdt 234 millioner kroner

Nasjonalt Kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS har tildelt Sandefjordsselskapet Locus Solutions AS en avtale for levering av fremtidens Oppdragshåndteringssystem til 110-nødsentralene i Norge.

Avtalen løper over en periode på inntil 13 år, og er beregnet til en verdi på 234 millioner norske kroner, melder Locus i en nyhetsmelding.

Locus Solutions har med seg leverandørene Bliksund og Geodata.

– Vi er svært fornøyde med at Locus Solutions ble vurdert som det beste tilbudet for å oppgradere dagens 110-sentraler i Norge. Vi har jobbet med de norske brannregionene i flere tiår og har en veldig klar forståelse av deres behov og krav, sier administrerende direktør i Locus Solutions AS, Per Edvard Heyerdahl.

Locus har lang erfaring med å håndtere alle beredskapstjenester og har gjort betydelige investeringer i Locus Emergency Platform for å levere et neste generasjons system. 

– Vår robuste systemløsning med integrert beslutningsstøtte skal nå bidra til at 110-nødsentralene i fremtiden raskere kan gi befolkningen rask og riktig hjelp i nødsituasjoner, sier Heyerdahl.

Prosjektleder Trond Brenden, prosjektleder for Kunden oppgir at Locus Solutions AS leverte det beste tilbudet, og derfor ble valgt som leverandør.

– Deres løsning representerer det aller beste av hva vi kan gjøre for å utnytte teknologi. Under anskaffelsesprosessen ble flere konkurrerende, pålitelige løsninger nøye evaluert.

De er veldig fornøyde med prosessen, profesjonaliteten og kompetansenivået til alle deltakende leverandører.

– Det nye systemet vil gi de norske regionale beredskapsmyndighetene en robust og fremtidsrettet plattform for håndtering av brannhendelser og andre kriser. Vi er derfor godt fornøyde med at vi nå har fått denne avtalen på plass, sier Brenden.

I den nye avtalen ligger programvare, tjenester knyttet til detaljspesifisering, utvikling/tilpasninger, testing og implementering samt vedlikehold, support og videreutvikling etter at løsningen er satt i ordinær drift.