Hopp til hovedinnhold
Locus på Ambulanseforums konferanse.


Locus er tilbudt kontrakt på AMK og GIS - sammen med Geodata og Bliksund

Både AMK og GIS leveres i samarbeid mellom Locus Solutions AS og Geodata AS på GIS.

Bliksund er også en av samarbeidspartnerne.

Prosjekt AMK IKT har arbeidet med evaluering av tilbud og forhandlinger med tilbydere siden sommeren 2019, skriver AMK IKT-prosjektet i en nyhetsmelding.
For delområde 1: AMK-løsning, mottok prosjektet tilbud fra:

  • CSAM Health AS.
  • Sammen med Imatis AS med Webstep ASA og Regola S.R.L.
  • Locus Solutions AS, sammen med Geodata AS og Bliksund AS.
  • Carmenta Public Safety AB, sammen med med Carmenta Geospatial Technologies AB og Ortivus AB.

For delområde 2: GIS-løsning, mottok prosjektet tilbud fra:

  • Locus Solutions AS sammen med Geodata AS og Bliksund AS.
  • Carmenta Public Safety AB sammen med Carmenta Geospatial Technologies AB og Ortivus AB.

Alle tilbydere leverte fullverdige tilbud og fikk anledning til å presentere sine løsninger. Prosjektet har hatt sterk fokus på likebehandling av tilbydere, etterprøvbarhet og god forretningsskikk i prosessen.
Etter forhandlingsrundene ble det gjort en endelig evaluering fra prosjekt AMK IKT, med anbefaling av vinner av delområdene AMK og GIS.

Anbefalingen ble behandlet i prosjektstyret 12.12.2019. Prosjektstyret gav sin tilslutning til anbefalingen fra prosjektet, og gjorde følgende vedtak:

  • Prosjektstyret tildeler kontrakt for delområde 1: AMK-løsning til Locus Solutions AS.
  • Prosjektstyret tildeler kontrakt for delområde 2: GIS-løsning til Locus Solutions AS, sammen med Geodata AS og Bliksund AS.

Tett opptil karensfristen mottok prosjektet begjæringer om innsyn, og det arbeides med å ferdigbehandle denne saken. Samtidig arbeides det i prosjektet med ferdigstilling av kontraktsdokumentene.

Grunnet høytiden samt behandling av innsynsforespørsler vil ny karensfrist blir satt i tråd med bransjepraksis, etter leverandørene har mottatt etterspurte dokumenter.

Endelig godkjenning av kontraktene gjøres gjennom styrebehandling i regionene.