Hopp til hovedinnhold


Leder: Responstider - igjen

«Feil tider fører til mistillit mellom helseforetakene og Helsedirektoratets arbeid med kvalitetsindikatorer.» Utdrag fra leder i Ambulanseforum nr. 3 2019.

Fra Ambulanseforum nr. 3 2019
Ønsker du å abonnere? Sjekk her! 
Helsedirektoratet offentliggjorde ambulansetjenestenes responstider for 2018 9. mai. Tallknusere i Oslo universitetssykehus og Helse Midt-Norge sine ambulansetjenester mener at tallene ikke stemmer fordi de inkluderer for mange åpenbare feilregistreringer.
Helsedirektoratet bekrefter at inklusjons- og eksklusjonskriteriene er endret. Reaksjonene i helseforetakene tyder på at måten Helsedirektoratet vasker dataene de får inn, bør endres i god dialog med helseforetakene.
Med responstidsdiskusjonene som foregår om dagen, og et potensielt stortingsflertall for innføring av krav til helseforetakene om responstid, så er det viktig at tallene man opererer med i offentligheten er korrekte.
Feil tider fører til mistillit mellom helseforetakene og Helsedirektoratets arbeid med kvalitetsindikatorer. Tider som er lengre enn de reelle tidene skaper også frykt i befolkningen for at de ikke vil få hjelp tidsnok ved akutte tilstander.
Helse Midt-Norge har laget en egen nettside - responstid.no - hvor tidene i regionen vises. Alle kan gå inn og se spesifikt på eget område - enten de kjører ambulanse eller bor der. Det mest ideelle ville vært at Helsedirektoratet sto for en slik nettside, ikke helseforetakene selv.