Hopp til hovedinnhold


Lag poster til Ambulanseforum 2019 - her er malen!

Del funnene dine! Du har fullført en masteroppgave, holder på med et doktorgradsprosjekt eller vil gjerne dele et spennende prosjekt i din tjeneste eller organisasjon. Burde ikke ambulanseverden få vite om det? Her er muligheten!

Slik går du fram for å lage en poster av Elisabeth Jeppesen, førsteamanuensis PHCC UiS (PDF)

Her er en mal du kan bruke - om institusjonen din ikke har en mal (PPT)

Ambulanseforum inviterer til å sende inn abstracts og ha med poster til årets konferanse på Scandic Oslo Airport den 24.–25. september.
Abstracts kan sendes på mail til ambulanseforum@ambulanseforum.no.

  • Abstract og poster kan være på norsk, engelsk, dansk eller svensk! Det du foretrekker selv.
  • Et abstract skal være kortfattet. 300 ord er maksimum, inkludert tittel, men ikke referanser.
  • Strukturen på et abstract er: Tittel, bakgrunn, metode, resultat og konklusjon.
  • Navn på forfatter(e) og evt. logo for institusjon bør med.
  • Ikke ha med tabeller og figurer i abstractet. Dette kan du ha på posteren.
  • Du må registrere deg på konferansen for kunne få presentert posteren.
  • Godkjente abstracts betyr at du får dagspass tilsvarende student- eller lærlingpris på 750 kroner per dag for konferansen, som er svært gunstig.

Fristen for innsendelse av abstract er 6. september.

Presenter funnene

Posterne vil bli presentert gjennom posterwalks i begge lunsjpauser på konferansen. Det blir satt av tre-fem minutter til presentasjon og to minutter til spørsmål for hver poster. Dette er en fin måte å komme i gang med å vise fram et arbeid som er gjort.
Det finnes egne maler for postere i PowerPoint.
Det koster litt å printe ut en poster. Hør med institusjonen du har studert ved eller tjenesten du jobber i, om de vil være med å sponse.
Vi kårer det beste abstractet på slutten av konferansen!