Hopp til hovedinnhold


La fram nye tall for hjertestans i Danmark og Sverige på konferanse

Under Genopplivningskonferencen i Danmark fortalte Andreas Claesson om droner med hjertestarter, skriver hlr.nu  Det ble også lagt fram nye tall for hjertestans i Danmark og Sverige.

4. desember hadde det danske HLR-rådet (Dansk råd for gjenopplivning) sin årlige konferanse på Rigshospitalet i København.
Cirka 270 deltagere fikk vite mer om «Gjenopplivning og hjertestartere, før, nå og i fremtiden», og HLR-rådet var representert av blant annet Andreas Claesson som foreleste om leveranse av en drone med hjertestarter.
– Vi står overfor en meget spennende utvikling, og om alt går som det skal og gjennomførbarhet testes i Vestre Gøtalands-region med start i mai 2020. Da skal droner sendes til virkelige hjertestans innenfor et avgrenset forsøksområde.
Siste: Droner med hjertestarter skal redde liv. 
Les også: Helse nord vil bruke droner til livredning og søk
Mer: Røde kors har allerede to droner

93 hjertestans per 100.000

Danmark har et Hjerte- lungeredningsregister for hjertestans på og utenfor sykehus, og Kristian Ringgren presenterte nye data.
I 2018 ble det registrert 5379 hjertestans utenfor sykehus, det innebærer 93 tilfeller per 100.000 innbyggere.
Ca 9,3% av hjertestarterne brukes før ambulansens ankomst. I Sverige er tilsvarende tall 26.6%, men da er defibrillering av redningstjeneste og politi medregnet.
Les tall fra det norske hjertestansregisteret her. 
Dette er det norske hjertestansregisteret. 

Høyere overlevelse i Danmark

Overlevelsen etter 30 dager er 16 prosent i Danmark sammenlignet med 10,3 prosent i Sverige, så der har Sverige mye å lære, skriver hlr.nu.
I hjertestartregisteret i Danmark finnes det 20.400 registrerte hjertestartere, mot ca 20.000 i Sverige.
Det ble også presentert en studie fra Bornholm av Sofie Jespersen. Øya hadde ved studiens begynnelse 219 registrerte hjertestartere.
Ved undersøkelse av samtlige hjertestartere var 145 (66%) tilgjengelige døgnet rundt, 71 hadde begrensede åpningstider og tre var helt innlåste.
Les hele artikkelen på hlr.nu.