Hopp til hovedinnhold


– Kjenner oss ikke igjen i statistikken

Helse Møre og Romsdal kjenner seg ikke igjen i VGs sak som plasserer helseforetaket i landstoppen når det gjelder nattransport av eldre, skriver Romsdals Budstikke (krever innlogging).

Bakgrunn:

Les også innlegg fra tillitsvalgt i ambulansetjenesten: Nattransportavsløringen – helseministeren må ta ansvar! 


Lørdag avslørte VG at mange eldre over 74 år kjøres hjem om natta av AMK (Akutt medisinsk kommunikasjonssentral). I 2018 var tallet totalt i Norge på over 1500 hjemturer mellom klokka 22:00 og 07:00. I 30 prosent av tilfellene var pasientene over 90 år.

– Kjenner oss ikke igjen

VG har lagt fram tall for Møre og Romsdal i 2018 som viser hele 138 tilfeller av eldre som ble transportert hjem, på sjukeheim eller til andre institusjoner på natta.

40 av dem var over 90 år.

Dette plasserer Helse Møre og Romsdal (HMR) i toppen i Norge. Avdelingssjef ved AMK i helseforetaket, Kristen Rasmussen, kjenner seg ikke igjen i tallene.

– Jeg har ringt rundt og snakket med de fire sjukehusa i Møre og Romsdal. Inntrykket er at dette ikke gjelder innlagte pasienter, men eldre som har vært ved akuttmottaket eller på poliklinikken, sier Rasmussen.

– Unntaksvis

Rasmussen mener VGs artikkel gir et feilaktig bilde av praksisen i Møre og Romsdal. Alle avdelingslederne ved sjukehusa som Rasmussen har snakket med, har kategorisk avvist at de praktiserer natt-transport av eldre innlagte pasienter.

– Unntaksvis har vi sendt hjem innlagte pasienter i ambulanse etter klokka ti på kvelden. Dette har foregått i samråd med pasient og pårørende. Vi vil understreke at det er viktig for oss at pasientens ve og vel bli ivaretatt, og det har vært uaktuelt å sende hjem eldre på sykehuspost etter klokka 24, understreker Rasmussen

Utelukker ikke natt-transport

Rasmussen vil ikke utelukke at det kan ha forekommet natt- transport av eldre i fylket, men mener statistikken ville sett helt annerledes ut om VG hadde målt på en annen måte.

– Jeg kan ikke anslå et konkret tall. Likevel hadde vi trolig vært mye nærmere Førde enn det tallet VG har konkludert med, om vi kun tok med pasienter som har vært innlagt på sykehuset, mener Rasmussen.


Førde hadde to registrerte tilfeller av natt-transport av eldre.

VG har i en kommentar til Romsdals Budstikke vist til at deres rapport ikke tar stilling til hvilken avdeling pasientene kommer ut fra, kun alder og klokkeslett når de ble sendt hjem. De påpeker at saka uansett belyser at eldre blir kjørt hjem på nattetid.