Hopp til hovedinnhold


Kirurgenes lek med eksempler

Det kan tenkes at fremtidig akuttkirurgi i småsykehus både er realistisk og kostnadseffektivt, men særlig sannsynlig virker det ikke, skriver Ivar Sønbø Kristiansen, Universitetet i Oslo i Dagens Medisin i tilsvar på et innlegg om Helseøkonomens lek med tall.
I DAGENS MEDISIN (15/2015) hevdet jeg at det neppe lar seg gjøre å bevise noen livreddende effekt av akuttkirurgi i småsykehus. Jeg brukte rumpert abdominalt aortaaneurisme (AAA) som eksempel. Andreas Berg og Christer Dubrefjord hevder i Dagens Medisin (17/2015) at dette er lek med tall fordi rumpert AAA «opereres selvsagt ikke ved tradisjonelle norske lokalsykehus».
Karkirurgenes årsrapport viser imidlertid slike operasjoner ble utført i 2013 både i Molde og på Hamar mens elektive inngrep også ble utført i Haugesund. Den enkelte får vurdere om dette er «regionsykehus og større områdesykehus», for å bruke Berg og Dubrefjords betegnelser.
LIVREDDENDE EFFEKT. Berg og Dubrefjord bruker pneumothorax etter fall fra tak som eksempel på at kirurgi i småsykehus kan være livreddende. Deres eksempel reiser imidlertid flere spørsmål. Trengs det en kirurg for å legge inn et thoraxdren? Hvor mange slike dren legges inn per år? Ville alle pasientene ha dødd uten småsykehus? Er det lettere å dokumentere en livreddende effekt av småsykehus med denne behandlingen enn rumpert AAA?
Det er ingen tvil om at småsykehusenes akuttkirurgi i noen tilfeller faktisk er livreddende. Dette må imidlertid ses i forhold til at virksomheten i noen tilfeller kan forsinke livreddende behandling i mer spesialiserte sykehus – og hva tjenesten koster.
DOKUMENTASJON. Berg og Dubrefjord angir ingen tall som kan belyse problemstillingen:
Hvor mange større akuttkirurgiske inngrep blir utført på norske småsykehus? Hvor mange pasienter ville ha dødd med alternativt behandlingstilbud? Hvor mange av landets småsykehus er avhengige av vikarstafetter? Vil fremtidens urologer som inngår i vaktteam, operere miltruptur og adheranseileus, som Berg og Dubrefjord bruker som eksempel? Hva koster det å opprettholde akuttkirurgien – og hva spares andre steder i helsetjenesten ved dette? Hvilke helsegevinster kunne ha vært oppnådd ved alternativ bruk av pengene?
Det kan tenkes at fremtidig akuttkirurgi i småsykehus både er realistisk og kostnadseffektivt, men særlig sannsynlig virker det ikke.
Les hele innlegget hos Dagens Medisin