Hopp til hovedinnhold


Katastrofetriage i Norge

Norge har ingen nasjonal standard for katastrofetriage, verken for voksne eller barn. Det er et alvorlig hull i den norske katastrofeberedskapen.

Norge har ingen nasjonal standard for katastrofetriage, verken for voksne eller barn. Men går vi inn for det kan vi bli et av de første land i verden som lager en standard for katastrofetriage for barn.

Forkortet artikkel fra Ambulanseforum nr. 6 2010

Les også: Rop etter standarder

Og: Hvor blir det av ambulansejournalen?

Ønsker du å abonnere? Klikk her!

- Andre land som vi liker å sammenligne oss med har en nasjonal standard for sortering og prioritering av skadde ved store hendelser, sier Marius Rehn, stipendiat i SNLA og turnuslege på Ahus. – Det er på tide at vi får det.

Tid og liv
Det er rett og slett et stort behov for standarder. Har man ikke standarder, og har trent på standardene sammen, blir det vanskelig med godt samarbeid mellom innsatsstyrkene når storulykken skjer.

Når den skjer gjelder det å være godt forberedt, for å få et best mulig utfall for de forulykkede. Tidsfaktoren er en av de viktigste faktorene for overlevelse for hardt skadde.

Er ikke organiseringen på et skadested bra, vil alt ta mer tid.

Et team i Stiftelsen Norsk Luftambulanse har laget TAS Triage som har tatt det beste fra forskjellige utenlandske systemer, og tilpasset det en norsk modell. Men det er ikke nødvendigvis slik at dette er det eneste rette til å bli nasjonal standard.

Barnetriage
TAS Triage har kommet fram til at den mest feltvennlige løsningen på pediatrisk katastrofetriagering er å ha lengdejusterte referanseverdier skrevet inn på båren.

Det vil si at barnets lengde måles på båren, og ved siden av lengden står det hvilken pustefrekvens, og puls som er normalt for denne alderen eller lengden. Det er ikke noe man har i hodet, spesielt ikke i stressede situasjoner.

- Vi kan bli det første landet med en nasjonal standard på pediatrisk katastrofetriage!

Så hvordan kan man bli enige om en nasjonal standard?

- Det bør være konkurrenter til TAS Triage også, mener Rehn.

Samtidig finnes det verken konkurrenter eller en nasjonal standard. Det er  et alvorlig hull i den norske katastrofeberedskapen.

Sjekk  internasjonal artikkel om TAS Triage her