Hopp til hovedinnhold


– Kan bidra til nedleggelse

– Det kan virke som at UNN-direktør Tor Ingebrigtsen har vært sentral i en prosess som kan føre til nedleggelse av sykehuset i Narvik, skriver Fremover.
Det konkluderer tidligere overlege ved Narvik sykehus Stein Johansen etter ha funnet ut at det er Ingebrigtsen som har ledet en ekspertgruppe som har anbefalt å legge ned akuttberedskap ved mindre sykehus.

Skuffet og undrende

Johansen har i lang tid vært aktiv i en gruppe som jobber for å styrke sykehuset, og han beskriver seg som både skuffet over, og undrende til, at Tor Ingebrigtsen har ledet ei ekspertgruppe som har konkludert med at kirurgisk beredskap bør legges ned ved framtidige «nærsykehus». Dette er en kategori som sykehuset i Narvik etter alt å dømme vil havne inn under, dersom de blir en realitet, er Johansens vurdering. Dette etter at han har sett hvilke kriterier som de enkelte sykehusene skal deles inn etter, og utvalget får det som det vil.
– Det framgikk ingen steder hvem som hadde sittet i utvalget, konstaterte Stein Johansen etter å ha lest avisoppslag om det han oppfattet som et svært dramatisk forslag.
Nemlig å kutte den kirurgiske akuttberedskapen ved mindre sykehus.

– Betyr nedleggelse

– Derfor ringte jeg til Helse- og omsorgsdepartementet, og der fikk jeg vite at det var UNN-direktør Ingebrigtsen som hadde ledet arbeidet, forteller han.
– «Sykehus» har i alle tider betydd et tilbud som omfatter kirurgisk akuttberedskap, medisinsk akuttberedskap, fødeavdeling og laboratorium.
– Om noe av dette blir borte, så snakker vi ikke lenger om et sykehus, mener han.
– Og dersom den kirurgiske beredskapen forsvinner, så betyr det også at den medisinske beredskapen blir betydelig redusert. Det er nemlig nødvendig å ha kirurger tilgjengelig eksempelvis om det er en indre blødning som må stoppes, påpeker han. Johansen mener at det nå er på tide at organisasjonen som var etablert for å jobbe for bevaring av sykehuset, nå må engasjere seg.

Forverring

– Forslaget fra ekspertutvalget kommer på toppen av det som allerede er vedtatt av UNN-styret om redusert ambulanseberedskap i regionen, påpeker Stein Johansen.
– Skulle også dette bli gjennomført, vil det forverre situasjonen ytterligere.
Les mer om saken hos Fremover