Hopp til hovedinnhold
Ambulanse i Helse Midt-Norge
Ambulanse i Helse Midt-Norge (2019). «Ambulansen» på Mausund har rød fagmerking. Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl


Ingen kutt i ambulansetilbudet i Meråker og Malm

Klinikkleder for prehospitale tjenesteri Helse Nord Trøndelag, Øystein Sende, trekker forslaget om delkasernering på natt ved ambulansestasjonene i Meråker og Malm.

Meråkerbyggen fryktet kutt i ambulansetjenesten. Nå gjør helseforetaket helomvending, skriver Adressa (krever innlogging).

Helse Nord-Trøndelag (HNT) varslet at de ville spare penger ved å kutte i ambulansetjenesten i Meråker og Malm.

Planen var å avslutte dagens døgnbemanning ved stasjonene, og heller begynne med hjemmevakter for ambulansearbeiderne på nattetid.

Kari Anita Furunes, Senterparti-politiker og tidligere Meråker-ordfører, tok opp kampen. Sammen med et enstemmig formannskap krevde hun i januar i år at helseforetaket droppet kuttet. Nå er kommunepolitikerne hørt.

Trekker omstridt spareforslag

– Folkets trygghet blir fortsatt tatt på alvor. Et liv er like myeverdt uansett hvor du er og alle skal føle seg trygge der de bor. Ambulanseberedskapen med vakt på stasjon på natt vil nå fortsette som før.

Dette gir en større trygghet for befolkningen og bedre arbeidsforhold for de ansatte. Dette er en seier for folket, sier Furunes til Adresseavisen onsdag.

I helseforetakets styremøte 19. desember i 2019 ble det vedtatt et omstillings- og forbedringsarbeid i HNT på 110millioner kroner, hvor KPT skulle bidra med innsparinger på 4, 330 millioner kroner over to år, i 2020 og 2021.

Har funnet andre måter å spare på

I en pressemelding onsdag skriver helseforetaket at KPT nå har funnet «andre og tilstrekkelige innsparingstiltak for å innfri pålegget om innsparinger fra styret i Helse nord-Trøndelag HF».

Det dreier seg blant annet om en nye leverandør av pasientreiser.

– Dersom de nye leverandørene av pasientreiser leverer tjenestene de har tilbudt til avtalt kvalitet og pris, vil klinikken få besparelser som innfrir styrets pålegg om økonomiske innsparinger i KPT på 4,3 millioner, sier klinikkleder Øystein Sende i pressemeldingen.

– Slik vi hele tiden har kommentert fra Sp, handler denne saken om tryggheten til den enkelte som bor eller oppholder seg i Meråker eller Malm.

Jeg er godt fornøyd med at forslaget om delkasernering på natt ved ambulansestasjonene i Meråker og Malm nå blir trukket, oppsummerer Furunes.