Hopp til hovedinnhold
Ambulanse i Helse Midt-Norge. Foto: Live Oftedahl


Nei til redusert ambulansetilbud i Meråker

For å spare penger for Helse Nord-Trøndelag angripes ambulansetjenesten for Meråker og Verran.

Det foreligger en utredning fra Prehospital Klinikk under klinikkleder Øystein Sende om dette, står det i et innlegg i Trønderdebatt

Forslaget går i korthet ut på hjemmevaktordning for en del av personellet mellom kl. 20.00 og 08.00. Beredskapen skal opprettholdes ved at man kan kalle ut personell som bor nær fysisk ambulansestasjonen på kveld og natt. 

I Trønder-Avisa 19.12.20 uttaler klinikklederen at han mener dette er en forsvarlig ordning, og at man planlegger å gjennomføre denne ordningen fra 01.mars 2021 etter møter med kommunen og de berørte arbeidstakere. 

Som leder av Eldrerådet i Meråker og leder av Pensjonistlaget i Meråker spør jeg om man mener dette er en forsvarlig ordning?

Hva med responstida for ambulansen? I dag består i hovedsak beredskapen vår av brannvesenet og ambulansetjenesten. Politiet er som oftest på plass når saken er avklart. Skal det bli bare brannvesenet igjen som beredskap på kveld- og natters tid? 

Vi veit at vår beredskap går langt inni Sverige både for brannvesenet og ambulansetjenesten i dag. Dette er i og for seg greit gjennom de inngåtte avtaler og av hensyn til alle nordmenn som trekker inn til hytter, fritidsboliger og fritidsaktiviteter på svensk side. 

Har man tatt hensyn til dette når man foreslår endringen som skissert? Eller håper man at trafikken og ulykkene permanent skal bli redusert på E 14 når coronapandemien er over? 

Jeg vet at mange eldre og flere med blir urolige når ambulanseberedskapen reduseres. Legevakta vår er stasjonert på Stjørdal gjennom Værnesregionsamarbeidet, og ambulansen må ofte bringe pasienter dit natters tid. Rask utrykning av kompetent ambulansepersonell har reddet mange liv i Meråker, og derfor vil vi ha den beredskapen vi har i dag!