Hopp til hovedinnhold


IKT-Forum på Ambulanseforum 2017. Her er program og presentasjoner

KoKom arrangerte IKT-Forum både onsdag og torsdag på Ambulanseforums konferanse den 27.–28. september. Overskriftene var nyheter om teknologi på AMK og i ambulansetjenesten, samvirkesenter i Sykkel-VM og neste generasjon Nødnett.  

Se hele programmet her (PDF) (Sist oppdatert 25. september)

Presentasjonene finner du på Kokom her

Se også: Ambulanseforums program her og Redningskonferansens erfaringsseminar
Presentasjoner fra Ambulanseforum og presentasjoner fra Redningskonferansen
KoKoms tradisjonsrike seminar gikk som en søyle i årets program på Ambulanseforum.
Noen av temaene: 

  • Nyheter fra europeisk nødmeldetjeneste.
  • Samvirkesenteret til Sykkel-VM - erfaringer fra samarbeid på tvers av etatene.
  • Talegjenkjenning på AMK for å hjelpe til med raskere oppslag - såkalt SAFERS: Speech Analysis For Emergency Response Services.
  • Spennende nyheter fra leverandørene Locus, CSAM og Bliksund.
  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) kommer, og NorCERT vil fortelle om sine oppgaver og ansvarsområder, og hvordan de kan bistå helsetjenesten.
  • Norsk helsenett og HelseCert forteller om ansvarsområder og mandat.
  • Masse om neste generasjons Nødnett og «Robust Mobilt Helsenett».
  • Hvordan fungerer det offentlige hjertestarterregisteret?
  • Tingenes internett: Hjertestartere på nett?

IKT-Forum er en oase for teknologi-interesserte både fra AMK og ambulansetjenesten. Her skjer utviklingen ekstremt raskt, og det gjelder å henge med i svingene.
Se også programmet på KoKoms nettside