Redningskonferansens Erfaringsseminar 2017

Redningskonferansens Erfaringsseminar vil dele lærepunkter fra aktuelle hendelser. Det blir fokus på skred, og skredet i Haugastøl den 15. mars og Lyngen den 16. mars skal belyses nærmere. 

Se hele programmet her (pdf)

Påmelding her

Koordinering og kommunikasjon i en skredhendelse belyser mange utfordringer, som også er aktuelle under andre type hendelser. I skredhendelser blir mange utfordringer virkelig satt på «spissen». Skred hender ofte langt fra vei og gjør et godt og tett samarbeid mellom mange aktører nødvendig; profesjonelle, frivillige, statlige og private. Her vil det være mange erfaringer å ta med seg for alle aktører innen redningstjenesten.

Tid: Fredag 29. september fra kl. 09-17
Sted: Thon Hotel Oslo Airport
Adresse: Balder allé 2, 2065 Ullensaker

Programmet oppsummert: 

Generelt om skred
Albert Lunde, stipendiat UiS og
leder i Nord-Gudbrandsal alpine redningsgruppe

Ny nasjonal retningslinje for behandling av hypoterme pasienter
Øyvind Thomassen, luftambulanselege, Helse Bergen

Skredet i Lyngen 16. mars

 • Overordnet beskrivelse av hendelsen: HRS
 • Røde Kors Ressursgruppe Skred i Tromsø: Lege Julia Fieler
 • Fagleder skred Røde Kors: Frode Hansen

Paneldebatt med erfaringspunkter

Mulighetsstudien og øving for læring –
forutsetninger for individuell og kollektiv
kunnskapsdannelse i redningstjenesten
Geir Sverre Braut, leder av Mulighetsstudien
og forsker Universitetet i Stavanger

Hva kan redningshelikopteret og luftambulansen bidra med under skred? 

 • 330 skvadron
 • Norsk Luftambulanse

Nødnett – bruk av SAR talegrupper

Skredet ved Haugastøl 15. mars

 • Overordnet beskrivelse av hendelsen: HRS
 • Fagleder skred: Politi Stig Sundfjord
 • Øvre Buskerud Røde Kors Skredgruppe: Terje Engerbakk
 • Statens luftambulanse Ål: Lege Ole Petter Haugen
 • Norske Redningshunder: Pål Bakken

Paneldebatt med erfaringspunkter

PLIVO og samvirke – har utviklingen av PLIVO-prosedyren overføringsverdi til resten av redningstjenesten? Hva er erfaringene så langt med prosedyren?

 • Innsatsleder helse
 • Innsatsleder brann
 • Innsatsleder politi

Oppsummering av dagen

Print Friendly

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*