Hopp til hovedinnhold


Hvorfor får ikke Kautokeino smitteambulanser?

Kautokeino har ikke, og får ikke, egne smitteambulanser til koronapasienter slik andre kommuner i Finnmark får. Hvorfor er det slik?

spør Irene Ojala, Pasientfokus i et innlegg i Altaposten.

I Dagens medisin kan man lese at Finnmarkssykehuset nå har egne ambulansebiler for korona -pasienter over hele fylket.

Men Kautokeino er ikke nevnt som en av kommunene med egen smitteambulanse. Hvorfor er det slik? Jeg har prøvd å finne litt ut av det.

I vedlagte sak fra den samiske avisen Avvir kommer det fram at Kautokeino ikke har egen smitteambulanse slik 3 av Finnmarks andre kommuner har. Årsaken er at Kautokeino ikke har en reservebil som kan brukes som smitteambulanse – det har de andre kommunene i Finnmark. Det vil si at de kommunene som har reservebiler bruker disse til smitteambulanser.

Det som skjer i Kautokeino er at de to ambulansene som finnes i kommunen brukes både til å frakte ”vanlige ” syke pasienter OG smittede pasienter. Når pasienter med smitte skal fraktes til lokalsykehuset 270 kilometer mot nord blir ambulansebilen i Kautokeino plastret inn.

Det er langt fra Kautokeino til Hammerfest. Det går fire timer fra Kautokeino til Hammerfest og fire timer tilbake. Det vil si at ambulansearbeidere fra Kautokeino er på veien i hele åtte timer pluss tiden det tar å hente pasienten samt avlevering av pasienten på sykehuset. Den lange reisetiden fører til spørsmålet om hvor skal ambulansepersonellet spise når de er på pasienttransport i åtte timer?

Ambulansearbeidere har jo smitteklær etter en slik tur og kan ikke gå inn på bensinstasjoner ei heller kafeer.