Hopp til hovedinnhold


Hver tredje alvorlige hendelse er selvpåført

Hittil i år er én av tre alvorlige og uforutsette hendelser som er meldt til Statens helsetilsyn en selvpåført hendelse, melder Statens helsetilsyn.
I perioden 1. januar til 6. mai i år mottok Undersøkelsesenheten ved Statens helsetilsyn 122 varsler om alvorlige hendelser.
Antall kategorier av hendelser var 144. Ett varsel kan omfatte to kategorier, for eksempel, akutt livreddende behandling og kirurgisk inngrep. Derfor er antall hendelser større en antall varsler.
Akutt livreddende behandling utgjorde 14 prosent av hendelsene.
Den største gruppen var selvpåførte skader (selvmord, selvmordsforsøk, selvskading, overdose og intoks). 45 av 144 hendelser var i denne gruppen, dvs. 35 prosent.  Kirurgisk inngrep / operasjon var den nest største gruppen - 23 prosent.
Gruppen ‟annet” inkluderer: bruk av legemidler, bruk av medisinsk utstyr, drap, vold, fall, medisinsk forskning og medisinsk behandling.

Se mer hos Statens helsetilsyn