Hopp til hovedinnhold


Hør, hør! Høring om nasjonal retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi har tatt initiativ til å samle all nasjonal kompetanse på prehospital behandling av alvorlig nedkjølte. Målet:  Å få enhetlige nasjonale retningslinjer for diagnostikk og behandling frem til sykehus der avansert oppvarming kan foregå. 

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 6. juni kl 14.00.
Les også: Nedkjølte pasienter behandles ulikt og Hypotermi - farlig for traumepasienten
Enhver traumepasient står i fare for å bli kald, sommer som vinter.
Hypotermi øker dødeligheten hos traumepasienter. Pasienter med hjertestans på grunn av hypotermi har god prognose. Mange kalde pasienter er i krevende omgivelser som setter store krav til hjelpepersonellet. Pasientoverlevelsen avhenger av riktig samhandling mellom de ulike nødvendige innsatsgrupper og fagpersonell.
Nå foreligger et forslag fra en arbeidsgruppe med medlemmer også fra frivillige organisasjoner, rednings- og ambulansetjenesten og AMK.
Tidligere på Ambulanseforum: Test deg selv i hypotermi
Her er høringsutkastet til Nasjonal retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi.
Dokumentet består av tre deler:

Høringen ber spesielt om kommentarer til:

  •  Er flytskjemaene forståelige og mulig å implementere?
  •  Er noen av anbefalingene for svake eller for sterke?
  •  Er språk og terminologi forståelig?
  •  Mangler det områder som ikke er beskrevet?
  •  Vil «Lommeutgaven» være anvendelig i daglig praksis?

Alle dokumentene finnes på traumatologi.no
Les også på Ambulanseforum: Hypotermi prehospitalt - hva er riktig, hva er galt?