Hopp til hovedinnhold


Helsetilsynet ut mot flytting av meldeordningen

Forslaget om å flytte meldesystemet for uønskede hendelser til Kunnskapssenteret møter sterk kritikk fra Helsetilsynet.

Forslaget om å flytte meldesystemet for uønskede hendelser til Kunnskapssenteret møter sterk kritikk fra Helsetilsynet, skriver Dagens Medisin.

høringsnotatet til ny kommunal helse- og omsorgslov foreslår regjeringen at ordningen med å melde uønskede hendelser i helsetjenesten skal flyttes fra Helsetilsynet til Kunnskapssenteret. Statens helsetilsyn går sterkt i mot forslaget.

I sitt høringssvar skriver Helsetilsynet at endringene Helse- og omsorgsdepartementet foreslår vil gå langt utover flytting av meldeordningen. Ikke bare vil det bety en flytting, men opphør av nåværende ordning og etablering av en ny, ifølge Helsetilsynet.

Frykt for å melde
Forslaget om flytting og ny meldeordning begrunnes med underrapportering og dårlig meldekultur i helsetjenesten på grunn av frykt for administrative reaksjoner fra Helsetilsynet. Tanken er at ved å flytte ordningen til Kunnskapssenteret, vil antallet meldinger øke.

I høringsnotatet blir det lagt til grunn at ved å gi mulighet for å melde anonymt, og utenom linjeledelse og tilsynsmyndigheter, vil antall meldinger øke og læringsmulighetene bedres.

Svekket pasientsikkerhet
Helsetilsynet oppfatter forslaget dit hen at helsearbeidere selv skal vurdere om en hendelse skal meldes eller ikke. Dette vil ifølge høringssvaret innebære en svekkelse av virksomhetens og ledelsens ansvar for risikostyring, kvalitet og pasientsikkerhet.

Helsetilsynet mener det ikke er tilrådelig å åpne for at meldinger kan gå utenom virksomhetenes kvalitetssystem og ledelse, at det heller ikke er tilrådelig at Helsetilsynet i fylkene avskjæres fra å motta de såkalte § 3-3 meldingene.

Les mer om saken i Dagens Medisin