I Oppdal vil St. Olavs nå ta bort en av ambulansene i seks uker i sommer. Dette for å løse ferieavviklingen.
Beredskapen i Trøndelag bekymrer stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp), som spør helseministeren om han mener det er forsvarlig.
Greni sa forrige uke til OPP at det er et problem for hele fylket at ambulansetettheten går ned, for nedgangen i beredskap forplanter seg fra kommune til kommune når en ambulanse flyttes.